Vårt hållbarhetsarbete
Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

Alligos hållbarhetsarbete utgår från de hållbarhetsfrågor som är mest väsentliga för verksamhetens påverkan på ekonomi, miljö och människor. Genom att arbeta med frågorna som en integrerad del av strategin och verksamhetsplaneringen bidrar Alligo till FN:s globala mål för en hållbar utveckling.

FN:s globala mål

Alligo stöder Agenda 2030 och strävar mot att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling. Alligo påverkar alla de globala målen antingen direkt eller indirekt genom vår värdekedja. De mål där vi har störst påverkan och kan göra störst skillnad är kopplade till Alligos väsentliga hållbarhetsfrågor:

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Hållbar produktion och konsumtion

Bekämpa klimatförändringarna

Alligo stödjer Global Compact

Alligo är deltagare i FN:s initiativ, Global Compact. Syftet med initiativet är att få företag att ta ansvar för tio grundläggande principer inom områden som mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption.

Pressmeddelande