Alligo har fastställt fyra nya finansiella mål med fokus på lönsam tillväxt, finansiell stabilitet och utdelning. Målen är anpassade utifrån Alligos strategi och nya förutsättningar efter särnotering av affärsområde Komponenter & Tjänster.

1. Organisk tillväxt >5%

  • Genomsnittlig organisk tillväxt ska uppgå till mer än 5 procent per år över en konjunkturcykel.
  • Därutöver tillkommer tillväxt genom förvärv.
  • 2021:  Organiska tillväxt 4,3 %, total tillväxten 4,9 %

2. Tillväxt >10% EBITA-marginal

  • EBITA-marginalen ska uppgå till mer än 10 procent per år.
  • 2021: EBITA-marginal 7,6 % (5,7%)

3. Skuldsättning <3X

Operativ nettoskuld i relation till EBITDA exkl. IFRS 16

  • Operativ nettoskuld i relation till EBITDA exkl. IFRS 16 ska vara mindre än 3 gånger.
  • 2021: Operativ nettoskuld i relation till EBITDA exkl. IFRS 16 uppgick till 1,7 gånger.

4. Utdelning 30-50%

  • Utdelning i procent av nettoresultat ska uppgå till mellan 30 och 50 procent, med beaktande av andra faktorer såsom finansiell ställning, kassaflöde och tillväxtmöjligheter
  • 2021: Utdelning i procent av nettoresultat från den kvarvarande verksamheten uppgår till 30 procent (1,75 SEK per aktie).  I tillägg beslutades i mars 2022 om vinstutdelning av bolagets samtliga aktier i Momentum Group AB till aktieägarna i Alligo AB.