Finansiella mål

Finansiella mål

Alligo har fastställt fyra nya finansiella mål med fokus på lönsam tillväxt, finansiell stabilitet och utdelning. Målen är anpassade utifrån Alligos strategi och nya förutsättningar efter särnotering av affärsområde Komponenter & Tjänster.

1. Organisk tillväxt >5%

  • Genomsnittlig organisk tillväxt ska uppgå till mer än 5 procent per år över en konjunkturcykel.
  • Därutöver tillkommer tillväxt genom förvärv.
  • 2021:  Organiska tillväxt 4,3 %, total tillväxten 4,9 %

2. Tillväxt >10% EBITA-marginal

  • EBITA-marginalen ska uppgå till mer än 10 procent per år.
  • 2021: EBITA-marginal 7,6 % (5,7%)

3. Skuldsättning <3X

Operativ nettoskuld i relation till EBITDA exkl. IFRS 16

  • Operativ nettoskuld i relation till EBITDA exkl. IFRS 16 ska vara mindre än 3 gånger.
  • 2021: Operativ nettoskuld i relation till EBITDA exkl. IFRS 16 uppgick till 1,7 gånger.

4. Utdelning 30-50%

  • Utdelning i procent av nettoresultat ska uppgå till mellan 30 och 50 procent, med beaktande av andra faktorer såsom finansiell ställning, kassaflöde och tillväxtmöjligheter
  • 2021: Utdelning i procent av nettoresultat från den kvarvarande verksamheten uppgår till 30 procent (1,75 SEK per aktie).  I tillägg beslutades i mars 2022 om vinstutdelning av bolagets samtliga aktier i Momentum Group AB till aktieägarna i Alligo AB.