Aktiekapitalets utveckling per 28 februari 2022

Förändring i antalet aktier Totalt antal aktier
Datum Händelse A-aktier B-aktier A-aktier B-aktier Förändring i aktiekapitalet, SEK Totalt aktiekapital, SEK
 8 aug 2016 Nybildning 5001 5001 50 000 50 000
 31 mar 2017 Split 1/50 24 5001  – 25 0001  – 0 50 000
 31 mar 2017 Införande av skilda aktieslag 25 000
31 mar 2017 Nyemission 1 038 780 27 201 636 1 063 780  27 201 636 56 480 832 56 530 832
 2 aug 2017 Omvandling av A-aktier  -1 344 +1 344 1 062 436  27 202 980  0  56 530 832
 27 mar 2020 Riktad emission till aktieägare i Swedol AB  –  22 633 876  1 062 436  49 836 856 45 267 752  101 798 584
 24 apr 2020 Riktad emission till aktieägare i Swedol AB  –  6 897  1 062 436  49,843 753  13 794 101 812 378
 26 jan 2022 Omvandling av A-aktier  -498 363  +498 363  564 073  50 342,116  13 794 101 812 378

1) Innan införandet av skilda aktieslag fanns endast ett aktieslag i bolaget. Aktierna har redovisats i kolumnen för A-aktier av formateringsskäl.