Aktiekapitalets utveckling
Finansiell information

Aktiekapitalets utveckling

Aktiekapitalets utveckling per 28 februari 2022

1) Innan införandet av skilda aktieslag fanns endast ett aktieslag i bolaget. Aktierna har redovisats i kolumnen för A-aktier av formateringsskäl.

Pressmeddelande