Nedan finner du all relevant information angående Momentum Groups rekommenderade offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedol den 11 november 2019.

Dokument

Momentum Group lämnar ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedol (pressmeddelande) Ladda ner
Uttalande från den oberoende budkommittén i Swedol (pressmeddelande) Ladda ner
Fairness Opinion by Pareto Securities [endast på engelska] Ladda ner
Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:41 Ladda ner
Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:42 Ladda ner
Kallelse till extra bolagsstämma i Momentum Group AB den 17 december 2019 (pressmeddelande) Ladda ner
Momentum Groups erbjudande till aktieägarna i Swedol AB Ladda ner
Swedol - Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2019 Ladda ner
Swedol - Årsredovisning 2018 Ladda ner
Swedol - Årsredovisning 2017 Ladda ner
Swedol - Årsredovisning 2016 Ladda ner
Informationsbroschyr – Momentum Groups erbjudande till aktieägarna i Swedol AB (endast på engelska) Ladda ner
Extra bolagsstämma i Momentum Group AB den 17 december 2019 (pressmeddelande) Ladda ner
Förlängd acceptfrist för Swedol-förvärvet (pressmeddelande) Ladda ner
Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i Swedol AB Ladda ner
Konkurrensmyndigheterna godkänner förvärvet av Swedol (pressmeddelande) Ladda ner
Momentum Group fullföljer förvärvet av Swedol (pressmeddelande) Ladda ner
Anmälningssedel avseende erbjudande till aktieägarna i Swedol Ladda ner