Erbjudande till aktieägarna i Swedol

Erbjudande till aktieägarna i Swedol

Nedan finner du all relevant information angående Momentum Groups rekommenderade offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedol den 11 november 2019.

Dokument

 • Momentum Group lämnar ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedol (pressmeddelande) Ladda ner
 • Uttalande från den oberoende budkommittén i Swedol (pressmeddelande) Ladda ner
 • Fairness Opinion by Pareto Securities [endast på engelska] Ladda ner
 • Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:41 Ladda ner
 • Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:42 Ladda ner
 • Kallelse till extra bolagsstämma i Momentum Group AB den 17 december 2019 (pressmeddelande) Ladda ner
 • Momentum Groups erbjudande till aktieägarna i Swedol AB Ladda ner
 • Swedol – Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019 Ladda ner
 • Swedol – Årsredovisning 2018 Ladda ner
 • Swedol – Årsredovisning 2017 Ladda ner
 • Swedol – Årsredovisning 2016 Ladda ner
 • Informationsbroschyr – Momentum Groups erbjudande till aktieägarna i Swedol AB (endast på engelska) Ladda ner
 • Extra bolagsstämma i Momentum Group AB den 17 december 2019 (pressmeddelande) Ladda ner
 • Förlängd acceptfrist för Swedol-förvärvet (pressmeddelande) Ladda ner
 • Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i Swedol AB Ladda ner
 • Konkurrensmyndigheterna godkänner förvärvet av Swedol (pressmeddelande) Ladda ner
 • Momentum Group fullföljer förvärvet av Swedol (pressmeddelande) Ladda ner
 • Anmälningssedel avseende erbjudande till aktieägarna i Swedol Ladda ner