Erbjudande till aktieägarna i Swedol
Finansiell information

Erbjudande till aktieägarna i Swedol

Nedan finner du all relevant information angående Momentum Groups rekommenderade offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedol den 11 november 2019.

Pressmeddelande