Historik

Historik

Historiska affärshändelser

Alligo, namnändrat från Momentum Group i december 2021, har sitt ursprung i B&B TOOLS och delades 2017 ut till aktieägarna i B&B TOOLS. Mer information om utdelningen från B&B TOOLS hittar du här.

Alligo förvärvade under 2019 genom ett offentligt uppköpserbjudande aktierna i det börsnoterade bolaget Swedol. Mer information om förvärvet hittar du här.

Alligos huvudägare Nordstjernan lade 2020 ett budpliktsbud på Alligo. Mer information om budpliktsbudet hittar du här.