Historiska affärshändelser
Finansiell information

Historiska affärshändelser

Här finns information om historiska affärshändelser från de senaste åren, som t ex särnoteringar och uppköp.

2022

Affärsområdet Komponenter och tjänster (Momentum Group) avyttras till aktieägarna i mars 2022 och noteras under eget namn på Nasdaq Stockholm. Läs mer om särnoteringen här.

2020

Alligos huvudägare Nordstjernan lade 2020 ett budpliktsbud på Alligo. Mer information om budpliktsbudet hittar du här.

2019

Alligo förvärvade under 2019 genom ett offentligt uppköpserbjudande aktierna i det börsnoterade bolaget Swedol. Mer information om förvärvet hittar du här.

2017

Alligo, (tidigare Momentum Group) har sitt ursprung i B&B TOOLS och delades 2017 ut till aktieägarna i B&B TOOLS. Mer information om börsnoteringen och utdelningen från B&B TOOLS hittar du här.