Hållbarhetsrapportering Swedol
Hållbarhet

Hållbarhetsrapportering Swedol

I detta arkiv återfinns Swedols hållbarhetsrapporter som fristående koncern innan den förvärvades av Momentum Group (nuvarande Alligo) under 2020.

Kalenderår
Rapport
2019
Årsredovisning Swedol 2019 (Hållbarhetsredovisning integrerad)
2018
Årsredovisning Swedol 2018 (Hållbarhetsredovisning integrerad)
2018
GRI-index Swedol 2018
2017
GRI-index Swedol 2017
2016
Hållbarhetsredovisning Swedol 2016
2016
GRI-index Swedol 2016
2015
GRI-index Swedol 2015
2014
GRI-index Swedol 2014
2013
Hållbarhetsredovisning Swedol 2013
2013
GRI-index Swedol 2013
2012
GRI-index Swedol 2012
2012
Hållbarhetsredovisning Swedol 2012
2011
Hållbarhetsredovisning Swedol 2011
2011
GRI-index Swedol 2011
2010
GRI-index Swedol 2010
2010
Hållbarhetsredovisning Swedol 2010
2009
Hållbarhetsredovisning Swedol 2009