Hållbarhetsrapportering Swedol
Hållbarhet

Hållbarhetsrapportering Swedol

I detta arkiv återfinns Swedols hållbarhetsrapporter som fristående koncern innan den förvärvades av Momentum Group (nuvarande Alligo) under 2020.

Kalenderår
Rapport
2019
Årsredovisning Swedol 2019 (Hållbarhetsredovisning integrerad)
2018
GRI-index Swedol 2018
2018
Årsredovisning Swedol 2018 (Hållbarhetsredovisning integrerad)
2017
Årsredovisning Swedol 2017 (Hållbarhetsredovisning integrerad)
2017
GRI-index Swedol 2017
2016
Hållbarhetsredovisning Swedol 2016
2016
GRI-index Swedol 2016
2015
Hållbarhetsredovisning Swedol 2015
2015
GRI-index Swedol 2015
2014
GRI-index Swedol 2014
2014
Hållbarhetsredovisning Swedol 2014
2013
Hållbarhetsredovisning Swedol 2013
2013
GRI-index Swedol 2013
2012
GRI-index Swedol 2012
2012
Hållbarhetsredovisning Swedol 2012
2011
Hållbarhetsredovisning Swedol 2011
2011
GRI-index Swedol 2011
2010
GRI-index Swedol 2010
2010
Hållbarhetsredovisning Swedol 2010
2009
Hållbarhetsredovisning Swedol 2009