Produktansvar och hållbar produktutveckling
Hållbarhet

Produktansvar och hållbar produktutveckling

Alligos produkter ska kännetecknas av hög kvalitet och säkerhet. För att möta kundernas krav på mer hållbara produkter krävs innovation och ett målmedvetet arbete. Bredden i Alligos sortiment är både en utmaning och en stor möjlighet att driva hållbar produktutveckling.

Höga krav på kvalitet och säkerhet

Alligo har en relativt hög andel egna varumärken, inte minst inom personlig skyddsutrustning som inkluderar bland annat kläder och skor. Vissa av produkterna, som exempelvis arbetskläder, skyddsutrustning, verktyg och kemikalier, medför särskilt höga krav på kvalitet och säkerhet. Alligo arbetar systematiskt med kvalitetskrav, produkttester och certifieringar för att säkerställa efterlevnad av högt ställda säkerhetskrav avseende funktion, kemikalieinnehåll och dokumentation.

Hållbar produktutveckling

Alligo strävar efter att till exempel kläder inom egna varumärken ska kunna användas länge. Plagg som håller längre levererar värde till kunden och minskar dessutom onödig produktion och slöseri med resurser som råvaror, energi, vatten och kemikalier. Det leder även till färre transporter i hela värdekedjan och mindre avfall.

För att säkerställa trygga arbetskläder med hög och jämn kvalitet genomför Alligo årligen närmare 700 kontroller det egna testlabbet. I labbet jobbar bland annat textilingenjörer med att säkerställa att plaggen ska hålla längre, säkerställa kvalitetskrav och uppfylla kraven för relevanta certifieringar.

Ökad möjlighet till mer hållbara val

picture-1-1

Enlig Alligos utvärdering av hur kläder inom egna varumärken kan bli mer hållbara, har vi identifierat att de viktigaste områdena för Alligo att prioritera i dagsläget är materialval, utfasning av PFAS, ursprung av fiber, tillverkningsprocesser och vattenrening.

Exempel på åtgärder är:

  • Öka andelen återvunnenpolyester i kläderna
  • Minska användning av vatten och kemikalier genom att gå över till så kallad Dope-dye* som infärgningsprocess
  • Fasa ut PFAS.

* Traditionellt färgas färdigt textilt material i den kulör som önskas. Dope-dye innebär att det plast-material som används vid produktionen färgas i önskad kulör innan textilen tas fram.

Certifieringar

picture-3

Att transparent och lättillgängligt sätt redovisa tillverkningsmetod och materialval är viktiga förutsättningar för att kunder ska kunna göra mer hållbara val. Här spelar certifieringar en viktig roll.

För kläder har Alligo valt tredjepartscertifieringen OEKO-TEX® STANDARD 100 vilket anger gränsvärden för kemikalier som får finnas i textila produkter. Plagg märkta med denna certifiering anses vara säkra från miljö och hälsoskadliga kemikalier.

Idag är 70 procent av plaggen inom Alligos egna varumärken certifierade enligt OEKO-TEX® STANDARD 100. Målsätningen att alla nya material vi använder i våra egna plagg ska vara certifierade enligt OEKO-TEX®.

Pressmeddelande