Ansvarsfull arbetsgivare
Hållbarhet

Ansvarsfull arbetsgivare

Kompetenta och engagerade medarbetare ligger till grund för att Alligo ska kunna vara ett framgångsrikt företag. Vår vision är att vi ska vara oslagbara som arbetsgivare.

Att attrahera medarbetare, få dem att växa och behålla dem är avgörande för Alligos konkurrenskraft och för att vi ska nå våra mål. Vi vill uppfattas som en attraktiv arbetsgivare av nuvarande, potentiella och före detta medarbetare.

Gemensam värdegrund

Det är framför allt genom en värderingsstyrd verksamhet och strukturerad kompetensutveckling som Alligo ska sticka ut som en attraktiv arbetsgivare dit människor vill söka sig och där de vill stanna.

En gemensam värdegrund är basen för organisationens unika Alligo-identitet. Oavsett om det står Tools, Swedol, Grolls eller Univern på tröjorna som bärs av våra medarbetare så är alla en del av samma lag. Alligos värdegrund bygger på engagemang, samarbete och kompetens och ska vara vägledande i allt vi gör.

Utbildning och kompetensutveckling

En förutsättning för att nå våra strategiska mål är engagerade och kompetenta medarbetare. Alligo arbetar kontinuerligt med att utveckla och stärka medarbetarnas kompetens.

Under 2022 lades ett stort fokus på kunskapsdagarna där våra säljare träffar leverantörer och genomgår produktutbildningar. Koncernen har också satsat mycket på att bygga upp och utveckla plattformen för kompetensutveckling. Alligo fortsätter utveckla ledarskapssprogrammet i syfte att stärka ledarskapet inom organisationen, där ett fokusområde är att locka fler kvinnor till programmet.

Mångfald och jämställdhet

Alligo arbetar för ökad mångfald och jämställdhet i hela organisationen. Koncernen har nolltolerans mot kränkningar och vår företagskultur ska vara inkluderande och främja alla människors lika värde oavsett kön, ålder, etnicitet eller sexuell läggning.

Kvinnor är historisk sett underrepresenterade i Alligos bransch, både bland kunderna och inom den egna organisationen. Det är därför ett prioriterat område och ett av våra hållbarhetsmål som vi arbetar långsiktigt och målmedvetet med. Målet är att andelen kvinnliga chefer ska uppgå till minst 30 procent, vilket motsvarar andelen av samtliga medarbetare som är kvinnor (2022: 21,7%).

Pressmeddelande