Ansvarsfull arbetsgivare

Ansvarsfull arbetsgivare

Ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare

Att attrahera medarbetare, få dem att växa och behålla dem är avgörande för Alligos konkurrenskraft. Vi ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare av nuvarande, potentiella och före detta medarbetare.

Initiativ och aktiviteter inom medarbetarområdet ska ske i linje med våra värderingar och präglas av en professionell attityd, för såväl chefer
som medarbetare. Kontinuerlig kompetensutveckling för medarbetarna är avgörande för Alligos framtida utveckling.


Jämställdhet avseende könsfördelning är en viktig fråga då det traditionellt arbetar fler män än kvinnor inom den bransch där Alligo är aktivt.  Koncernens affärsområden arbetar på olika sätt för att över tid bidra till en jämnare könsfördelning på alla nivåer i organisationerna.

Ett av Alligos icke-finansiella mål är att andelen kvinnliga chefer ska vara mer än 30 procent (2021: 22,3%).