Marknadstrender
Om oss

Marknadstrender

Hållbarhet, digitalisering, konsolidering och resursbrist är exempel på trender som i hög utsträckning påverkar både samhället i stort och Alligos verksamhet.

1. Ökade hållbarhetskrav

Många större och offentliga kunder ställer allt tydligare hållbarhetsrelaterade krav. Samtidigt ökar medvetenheten och efterfrågan även hos mindre kunder där specifika krav inte är lika formaliserade, men där ett hållbart erbjudande är en konkurrensfördel.

2. Digitalisering

Det finns fortsatt potential i ökad digitalisering i branschen. Utvecklingen går fort framåt och företag som drar nytta av fördelarna kan stärka sin konkurrenskraft.

3. Konsolidering

Alligos marknader är konsoliderade i varierande grad. Denna process fortsätter och större bolag, som Alligo kan nyttja skalfördelar till att växa lönsamt. Horisontell integrering på marknaden har också ökat, exempelvis kan företag från andra marknader genom förvärv närma sig Alligo och konkurrera mer inom vissa produktområden.

4. Resursbrist

Resursbrist och leveransproblem i de globala värdekedjorna har varit ett tema de senaste åren. Alligo riskerar, precis som resten av branschen, att påverkas både direkt och indirekt. Situationen har förbättrats men störningar och ny problematik kan vara svåra att förutse.