Årsstämmor
Bolagsstyrning

Årsstämmor

På denna sida presenteras koncernens årsstämmor.

I december 2021 bytte koncernen namn till Alligo AB. Materialet från årsstämmorna som publicerats innan namnbytet presenteras under koncernens dåvarande namn Momentum Group AB.

2024

2024-05-23
Årsstämma 2024
Årsstämman i Alligo AB (publ), hölls torsdagen den 23 maj 2024 kl 10.00 på Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.

2023

2023-05-24
Årsstämma 2023
Årsstämman i Alligo AB (publ), hölls onsdagen den 24 maj 2023 kl 10.00 på Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.

2022

2022-05-11
Årsstämma 2022
Årsstämma i Alligo AB (publ), hölls onsdagen den 11 maj 2022 kl 10.00 på Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.

2021

2021-05-11
Årsstämma 2021
Årsstämma 2021 i Momentum Group AB (publ) hölls tisdagen den 11 maj 2021. Med anledning av Covid-19 pandemin genomfördes årsstämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och aktieägare hade endast möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman.

2020

2020-08-31
Årsstämma 2020
Årsstämma 2020 i Momentum Group AB (publ) hölls i IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm måndagen den 31 augusti 2020 kl 16:00.

2019

2019-08-29
Årsstämma 2019
Årsstämma 2019 i Momentum Group AB (publ) hölls i IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm torsdagen den 29 augusti 2019 kl 16:00.

2018

2018-08-22
Årsstämma 2018
Årsstämma 2018 i Momentum Group AB (publ) hölls i IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm onsdagen den 22 augusti 2018 kl 14:00.

2017

2017-05-09
Årsstämma 2017
Årsstämma 2017 i Momentum Group AB (publ) ägde rum tisdagen den 9 maj 2017.