Momentum Group offentliggör Årsredovisning 2019/20

Media

Momentum Group offentliggör Årsredovisning 2019/20

Publicerades

Regulatoriskt

Momentum Group publicerar idag sin årsredovisning för räkenskapsåret 2019/20 på bolagets webbplats.

Årsredovisningen finns tillgänglig på www.momentum.group/investor-relations/rapporter där den kan laddas ner som PDF på svenska och engelska.

– Sammanfattningsvis var 2019/20 ytterligare ett räkenskapsår som var ”bättre än igår”, samtidigt som vi med Swedol genomfört det största förvärvet i koncernens historia – och trots påverkan från Covid-19 pandemin i slutet på året, skriver Ulf Lilius, VD & koncern­chef, i Momentum Groups årsredovisning 2019/20. Momentum Group har nu en årsomsättning om totalt cirka 9,5 miljarder SEK och omkring 2 700 engagerade kollegor runt om i Norden. Vi har en god finansiell beredskap för hantering av både utmaningar och möjligheter och vår avsikt är att fortsätta på den inslagna vägen med fokus på resultattillväxt i kombination med minskad rörelsekapitalbindning och företagsförvärv för ökad lönsamhet.

Stockholm den 2 juli 2020

Momentum Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations – telefon 070-660 31 32 / e-post mats.karlqvist@momentum.group

Denna information är sådan som Momentum Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juli 2020 kl. 13:30 CEST.

Momentum Group är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 9,5 miljarder SEK per år och har omkring 2 700 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017.
Läs mer på www.momentum.group.

Tillbaka till pressmeddelanden