Momentum Group offentliggör sin Årsredovisning 2020

Media

Momentum Group offentliggör sin Årsredovisning 2020

Publicerades

Regulatoriskt

Momentum Group publicerar idag sin årsredovisning för det förkortade räkenskapsåret 2020 (9 månader)* på bolagets webbplats.

Årsredovisningen finns tillgänglig på www.momentum.group/investor-relations/rapporter där den kan laddas ner som PDF på svenska och engelska.

– Momentum Groups räkenskapsår 2020 präglades av Covid-19 pandemin som för alla företag och samhällen i stort runt om i världen – samtidigt som koncernen tillträdde sitt hittills största förvärv när Swedol blev en del av Momentum Group, skriver Ulf Lilius, VD & koncernchef, i Momentum Groups årsredovisning 2020. Koncernens verksamheter har kontinuerligt vidtagit åtgärder för att säkerställa såväl säkerheten för medarbetare och kunder som en stabil försäljnings- och resultat­utveckling. Parallellt har integrationsarbetet mellan TOOLS och Swedol inletts enligt plan, trots de utmaningar som pandemin medfört. Vår koncernstruktur med två operativt fristående affärsområden skapar samtidigt nya intressanta möjligheter för framtiden.

*   Årsstämman i Momentum Group AB i slutet av augusti 2020 fattade beslut om att ändra räkenskapsår till kalenderår varför räkenskapsåret 2020 endast omfattar 9 månader (1 april-31 december 2020).

Stockholm den 7 april 2021

Momentum Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations – telefon 070-660 31 32 / e-post mats.karlqvist@momentum.group

Denna information är sådan som Momentum Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 april 2021 kl. 13:30 CEST.

 

Momentum Group är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 9,5 miljarder SEK per år och har omkring 2 700 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.momentum.group.
 

Tillbaka till pressmeddelanden