Momentum Groups valberedning kommer att föreslå Johan Sjö till ny styrelseordförande vid årsstämman 2019

Media

Momentum Groups valberedning kommer att föreslå Johan Sjö till ny styrelseordförande vid årsstämman 2019

Icke- regulatoriskt

Inför årsstämman i Momentum Group AB (publ) den 29 augusti 2019 har nuvarande styrelse­ordförande Jörgen Wigh avböjt omval. Med anledning av detta har valberedningen i Momentum Group beslutat föreslå Johan Sjö till ny styrelseordförande vid årsstämman.

Johan Sjö har tidigare varit VD för Addtech AB (publ) och är idag bland annat styrelseord­förande i AddLife AB (publ) och OptiGroup AB samt styrelseledamot i Addtech AB (publ), Bufab AB (publ) och Camfil AB.

Valberedningen fortsätter sitt arbete inför Momentum Groups årsstämma och återkommer med sitt kompletta förslag till styrelse i kallelsen inför stämman.

Stockholm den 7 maj 2019

Momentum Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Tobias Lönnevall, Valberedningens ordförande – telefon 08-788 50 14

Denna information lämnades för offentliggörande den 7 maj 2019 kl. 08:00 CET.


Momentum Group är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 6 miljarder SEK per år och har omkring 1 600 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.momentum.group.

Tillbaka till pressmeddelanden