Momentum Groups valberedning kommer att föreslå Johan Sjö till ny styrelseordförande vid årsstämman 2019

Media

Momentum Groups valberedning kommer att föreslå Johan Sjö till ny styrelseordförande vid årsstämman 2019

Publicerades

Icke- regulatoriskt

Inför årsstämman i Momentum Group AB (publ) den 29 augusti 2019 har nuvarande styrelse­ordförande Jörgen Wigh avböjt omval. Med anledning av detta har valberedningen i Momentum Group beslutat föreslå Johan Sjö till ny styrelseordförande vid årsstämman.

Johan Sjö har tidigare varit VD för Addtech AB (publ) och är idag bland annat styrelseord­förande i AddLife AB (publ) och OptiGroup AB samt styrelseledamot i Addtech AB (publ), Bufab AB (publ) och Camfil AB.

Valberedningen fortsätter sitt arbete inför Momentum Groups årsstämma och återkommer med sitt kompletta förslag till styrelse i kallelsen inför stämman.

Stockholm den 7 maj 2019

Momentum Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Tobias Lönnevall, Valberedningens ordförande – telefon 08-788 50 14

Denna information lämnades för offentliggörande den 7 maj 2019 kl. 08:00 CET.


Momentum Group är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 6 miljarder SEK per år och har omkring 1 600 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.momentum.group.

Tillbaka till pressmeddelanden