CLEIN JOHANSSON ULLENVIK

Single Swedol

VD & koncernchef sedan november 2021

Född: 1966

Utbildning: Civilekonom.

Arbetslivserfarenhet: VD och koncernchef Swedol, VD och koncernchef Monier Roofing, ledande befattningar på ABB och Ahlsell.

Aktieinnehav: 24 658