Clein Johansson Ullenvik

Single Swedol

VD & koncernchef 

Född: 1966

Utbildning: Civilekonom.

Arbetslivserfarenhet: VD och koncernchef Swedol, VD och koncernchef Monier Roofing, ledande befattningar på ABB och Ahlsell.

Aktieinnehav: 33 658

Köpoptioner: 50 000