Stories

Alligo Stories är berättelser inom områden som ligger oss varmt om hjärtat

Mötet med kunden är alltid kärnan i vår affär, säger Håkan Wanselius, chef för sortiment och marknad på Alligo.

Läs mer