Single Swedol

Affärsutvecklings- och hållbarhetschef

Född: 1973

Utbildning: Civilingenjör.

Arbetslivserfarenhet: Affärsutvecklingschef Swedol, partner Occam Associates, managementkonsult Boston Consulting Group

Aktieinnehav: 2 068