Peter Söderberg

Single Swedol

Affärsutvecklingschef. Anställd sedan 2016.

Född: 1973.

Utbildning: Civilingenjör Industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan (KTH).

Tidigare erfarenhet: Managementkonsult och partner Occam Associates AB 2002–2016, managementkonsult The Boston Consulting Group AB 1999–2002.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Univern Solutions AS.

Aktieinnehav: