Pontus Boman

Single Swedol

Styrelseledamot sedan 2022

Född: 1971

Utbildning: Civilingenjör.

Övriga pågående uppdrag: Investment Director på Nordstjernan.

Arbetslivserfarenhet: VD och Koncernchef för Bergman & Beving-koncernen, ledande befattningar inom B&B Tools, ESSVE, Boston Consulting Group och Accenture.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.

Aktieinnehav: –.