Årsstämma 2023
Bolagsstyrning

Årsstämma 2023

2023-05-24

Årsstämman i Alligo AB (publ), hölls onsdagen den 24 maj 2023 kl 10.00 på Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.

Pressmeddelande