Finland
Om oss

Finland

Potential att öka tillväxten bland små och medelstora företag

Marknaden i Finland omsätter cirka 1,3 miljarder EUR årligen och inkluderar samtliga av Alligos branschsegment förutom Olja och gas samt Fiske och vattenbruk.

Marknaden liknar till stor del den i Sverige men har i likhet med Norge en större andel företag inom tung industri.

Marknadsbeskrivning och kundmix

Alligos marknadsposition i Finland är svagare jämfört med den i Sverige och Norge. Med en relativt hög andel stora industrikunder finns en stor potential i att öka tillväxten bland små och medelstora företag.

Konceptvarumärket på den finska marknaden, där två butiker i Estland ingår, är Tools. I tillägg till Toolskedjan finns också ett antal fristående butiker som verkar under eget varumärke.

finland-sv-paj1
finland-sv-paj2

Konkurrenter

Den finska marknaden är relativt konsoliderad och konkurrensen består till stor del av landstäckande kedjor som Würth, Etra, IKH, Onninen och lokala aktörer.

Nyckeltal Finland 2023

  • NETTOOMSÄTTNING 1 709 MSEK
  • JUSTERAD EBITA 61 MSEK
  • JUSTERAD EBITA-MARGINAL 3,6%