Strategiska förvärv
Om oss

Strategiska förvärv

Fokus på förvärv som skapar värde och synergier

Förvärv är en viktig del av Alligos tillväxtstrategi. Genom förvärv av välskötta och lönsamma bolag kan vi stärka verksamheten och realisera synergier.

Bolagen som förvärvas ska passa in strategiskt, tillföra ett tydligt värde och kunna integreras helt i Alligo.

Prioriterar befintliga marknader och produktområden

Alligo förvärvar främst bolag som är verksamma inom befintliga marknader och produktområden. Genom förvärv kan koncernen stärka den geografiska närvaron, expandera kundbasen och stärka erbjudandet inom viktiga produktområden som till exempel svets.

Förvärven genererar synergier genom till exempel samlokalisering, samordning av sortiment, inköp, lager och administration samt korsförsäljning.

Långsiktig process ger en stabil pipeline

Arbetet med att identifiera och genomföra passande förvärv är en långsiktig och kontinuerligt pågående process som drivs av de lokala försäljningsorganisationerna och ett nordiskt förvärvsteam.

En bruttolista med potentiella förvärvskandidater fylls löpande på, utvärderas och prioriteras. Normalt finns en pipeline med bolag som Alligo befinner sig i olika stadier av dialog eller förhandling med – från indikativt bud via avsiktsförklaring och due diligence till bindande överlåtelseavtal.

Förvärven finansieras generellt genom egna medel och befintliga kreditfaciliteter. Alligo har även möjligheten att betala med egna aktier om det bedöms fördelaktigt av båda parter.

Ambitionen är långtgående integration

Alligo har en beprövad modell för att integrera förvärv, som anpassas till det specifika förvärvet. Nyckelfaktorer för lyckad integrering är:

  • Behålla personal och nyckelpersoner
  • Samordning av sortiment och inköpsvillkor
  • Harmonisering av prissättning
  • Samordning av IT-system.

Majoriteten av de förvärvade bolagen inordnas i allmänhet under det lokala konceptvarumärket – Swedol i Sverige och Tools i Norge och Finland.

Övergången kan ta olika lång tid beroende på de individuella förutsättningarna och det individuella varumärkets förankring på den lokala marknaden. Undantaget är bolag inom produktmedia i Sverige som fortsätter att verka under sina inarbetade varumärken, eftersom verksamheten tydligt skiljer sig från de breda konceptvarumärkena Swedol och Tools.

Summering förvärv 2022-2023

  • ANTAL FÖRVÄRV 15
  • ÅRLIG INTÄKT FR FÖRVÄRV ~ 750 MSEK
  • FÖRVÄRVAD TILLVÄXT 2023 + 3.5 %