Norge
Om oss

Norge

Fokus på lokala butiker och stabila branschsegmen

Marknaden i Norge inkluderar samtliga Alligos branschsegment och omsätter cirka 17 miljarder NOK årligen.

Särskiljande för Norge är de två bransch-segmenten Olja och gas samt Fiske och vattenbruk som utgör en betydande del av marknaden.

Marknadsbeskrivning och kundmix

Den norska marknaden präglas av en stark lokal anknytning där fysisk närvaro genom butiker på den lokala orten ofta är viktigt för att göra affärer. Den personliga kontakten är också mycket viktig och en relativt stor andel av försäljningen sker genom utesäljare som har nära relationer med kunderna.

I jämförelse med Sverige utgör också tung industri en större andel av marknaden i Norge. Historiskt har marknadsutvecklingen i Norge tenderat att balansera utvecklingen i Sverige, vilket delvis ger en naturlig diversifiering.

norge-sv-paj1
norge-sv-paj2

Nyckeltal Norge 2023

  • NETTOOMSÄTTNING 2 611 MSEK
  • JUSTERAD EBITA 160 MSEK
  • JUSTERAD EBITA-MARGINAL 6,1%