Inköp
Om oss

Inköp

Nordisk samordning säkerställer att rätt varor köps in till rätt pris – med säkerställd tillgänglighet

Inköp har en central funktion i Alligos affärsmodel. Med god kunskap och effektiva processer kan Alligo avgöra vad som ska köpas in och när.

Centraliserade inköp i Norden

För att kunna erbjuda ett nordiskt standardsortiment krävs också en organisation som arbetar nordiskt och ansvarar för erbjudandet på samtliga geografiska marknader.

Koncernens nordiska sortiment- och inköpsorganisation ansvarar för att Alligo har rätt erbjudande till kunderna och säkerställer sortiment som uppfyller kundernas behov och högt ställda sociala, etiska och miljömässiga krav.

Inköpsprocess för egna varumärken och externa varumärken

Förutsättningarna i inköpsarbetet skiljer sig åt mellan inköp av egna varumärken och inköp av externa varumärken.

Egna varumärken utgör en stor del av sortimentet inom produktområdet Personligt skydd och kläder och köps huvudsakligen in från leverantörer i Asien.

Inom exempelvis Verktyg och Förnödenheter är andelen egna varumärken lägre och leverantörerna är i större utsträckning baserade i Europa.

Fokus på minskade lagernivåer med bibehållen tillgänglighet

Följderna av exempelvis pandemi och geopolitiska utmaningar har ställt ökade krav på god uppföljning och förebyggande åtgärder i inköpsarbetet.

Alligos primära fokus är att minska lagernivåerna utan att påverka tillgängligheten. Försäljningsprognoser per land används kontinuerligt för att minska riskerna i inköpsarbetet och säkerställa tillgängligheten.

Rätt leverantörsbas

En balanserad leverantörsbas bidrar till att:

  • motverka risker i varuflödet
  • säkerställa Alligos förhandlingsstyrka
  • möjliggöra ansvarfulla inköp med hänsyn till hela värdekedjan

Konsolidering av leverantörsbasen har varit ett prioriterat område för Alligo sedan sammanslagningen av Swedol och Tools och det totala antalet leverantörer har reducerats med cirka 50 procent.

Genom att handla från färre leverantörer kan Alligo skapa starkare partnerrelationer med bättre möjligheter till:

  • kontroll
  • ökad kravställning
  • konkurrenskraftiga inköpspriser.