Sverige
Om oss

Sverige

Dynamisk marknad med en balanserad kundmix

Sverige är Alligos största geografiska marknad och omsätter cirka 27 miljarder SEK årligen.

Marknaden är dynamisk med en balanserad mix av företag och inkluderar samtliga Alligos branschsegment, förutom Olja och gas samt Fiske och vattenbruk.

Marknadsbeskrivning och kundmix

En stor andel av försäljningen sker till företagskunder inom tillverkningsindustri, byggindustri, transport och lager samt offentlig verksamhet. Kundbasen är bred och består av företag i alla storlekar.

I relation till Norge och Finland är andelen små och medelstora företag högre i Sverige.

sverige-sv-paj1
sverige-sv-paj2

Konkurrenter

Den svenska marknaden är relativt konsoliderad och Alligo möter konkurrens inom alla bransch segment.

De största konkurrenterna på nationell nivå är Ahlsell, Derome, Würth och Elis samt BIG, som är ett samarbete mellan flera lokala och regionala aktörer. Alligo möter även konkurrens från bygghandeln samt lokala järnhandlare och yrkesklädesbutiker

Nyckeltal Sverige 2023

  • NETTOOMSÄTTNING 5 357 MSEK
  • JUSTERAD EBITA 612 MSEK
  • JUSTERAD EBITA-MARGINAL 11,4%