Ledningen

Ledningen

Ledningen

Företagsledningen i Alligo består av Clein Johansson Ullenvik, VD & koncernchef, Irene Wisenborn Bellander, CFO, Håkan Wanselius Chef Sortiment och inköp, Gustaf Johansson, CIO, Klas Wahlström, HR-chef, Peter Söderberg, Affärsutveckling- och hållbarhetschef, Pontus Glasberg, Logistikchef, Torbjörn Eriksson, Landschef försäljning Sverige, Jens Henriksen, Landschef försäljning Norge, Seppo Ronkainen, Landschef försäljning Finland.

Uppgifter om ledningens aktieinnehav finns här.

Clein Johansson Ullenvik Läs mer
Clein Johansson Ullenvik

VD & koncernchef sedan november 2021.

Född: 1966.

Utbildning: Civilekonom.

Arbetslivserfarenhet: VD och koncernchef Swedol, VD och koncernchef Monier Roofing, ledande befattningar på ABB och Ahlsell.

Köpoptioner: 50 000.

Aktieinnehav i Alligo

Stäng
Irene Wisenborn Bellander Läs mer
Irene Wisenborn Bellander

CFO sedan november 2021.

Född: 1973.

Utbildning: Civilekonom.

Arbetslivserfarenhet: CFO Swedol, CFO Bring, ledande befattningar på Mekonomen och Lantmännen. Auktoriserad revisor PwC.

Köpoptioner: 30 000.

Aktieinnehav i Alligo

Stäng
Håkan Wanselius Läs mer
Håkan Wanselius

Chef Sortiment & Inköp sedan 2022.

Född: 1962.

Arbetslivserfarenhet: Sälj –och marknadschef Swedol, Country Manager Monier Roofing, Sälj – och marknadschef på Alcro- Beckers, Snickers Workwear och Black & Decker.

Köpoptioner: 13 000.

Aktieinnehav i Alligo

Stäng
Gustaf Johansson Läs mer
Gustaf Johansson

CIO sedan 2022.

Född: 1988.

Utbildning: Civilingenjör och MBA.

Arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar på Momentum Group och B&B TOOLS.

Köpoptioner: 13 000.

Aktieinnehav i Alligo

Stäng
Klas Wahlström Läs mer
Klas Wahlström

HR-chef sedan 2022.

Född: 1962.

Utbildning: Civilekonom.

Arbetslivserfarenhet: HR-direktör Pratikertjänst, HR-direktör Aleris, Vice VD och andra ledande befattningar inom Manpower.

Aktieinnehav: -.

Köpoptioner: -.

Aktieinnehav i Alligo

Stäng
Peter Söderberg Läs mer
Peter Söderberg

Affärsutvecklings- och hållbarhetschef sedan 2022.

Född: 1973.

Utbildning: Civilingenjör.

Arbetslivserfarenhet: Affärsutvecklingschef Swedol, partner Occam Associates, managementkonsult Boston Consulting Group.

Köpoptioner: 13 000.

Aktieinnehav i Alligo

Stäng
Pontus Glasberg Läs mer
Pontus Glasberg

Logistikchef sedan 2022.

Född: 1978.

Utbildning: Teknik-/ekonomiprogrammet.

Arbetslivserfarenhet: Logistikchef Swedol, ledande befattningar inom Volvo CE samt Spendrups.

Köpoptioner: 10 000.

Aktieinnehav i Alligo

Stäng
Torbjörn Eriksson Läs mer
Torbjörn Eriksson

Landschef Försäljning Sverige sedan 2022.

Född: 1967.

Utbildning: Maskiningenjör.

Arbetslivserfarenhet: Divisionschef TOOLS Norden, VD TOOLS Sverige, ledande befattningar på Momentum Industrial och Movomech.

Aktieinnehav: -.

Köpoptioner: 10 000.

Aktieinnehav i Alligo

Stäng
Jens Kristian Henriksen Läs mer
Jens Kristian Henriksen

Landschef Försäljning Norge sedan 2022.

Född: 1969.

Utbildning: Sivilingeniør. Master in Management.

Arbetslivserfarenhet: VD TOOLS, VD Luna Norge, ledende roller i ELFA Distrelec.

Köpoptioner: 13 000.

Aktieinnehav i Alligo

Stäng
Seppo Ronkainen Läs mer
Seppo Ronkainen

Landschef försäljning Finland sedan 2022.

Född: 1969.

Utbildning: Civilingenjör inom process- och materialteknik.

Arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar i multinationella företag som Metso, Outotec och Wärtsilä samt VD-roller i medelstora privatägda fi4nska företag.

Aktieinnehav: –.

Köpoptioner: –.

Aktieinnehav i Alligo

Stäng