Ledningen

Ledningen

Ledningen

Företagsledningen i Alligo består av Clein Johansson Ullenvik, VD & koncernchef, Irene Wisenborn Bellander, CFO, Håkan Wanselius Chef Sortiment och inköp, Gustaf Johansson, CIO, Klas Wahlström, HR-chef, Peter Söderberg, Affärsutveckling- och hållbarhetschef, Pontus Glasberg, Logistikchef, Torbjörn Eriksson, Landschef försäljning Sverige, Jens Henriksen, Landschef försäljning Norge, Seppo Ronkainen, Landschef försäljning Finland.

Uppgifter om ledningens aktieinnehav finns här.

Clein Johansson Ullenvik Läs mer
Clein Johansson Ullenvik

VD & koncernchef 

Född: 1966.

Utbildning: Civilekonom.

Arbetslivserfarenhet: VD och koncernchef Swedol, VD och koncernchef Monier Roofing, ledande befattningar på ABB och Ahlsell.

Köpoptioner: 50 000.

Aktieinnehav i Alligo

Stäng
Irene Wisenborn Bellander Läs mer
Irene Wisenborn Bellander

CFO

Född: 1973.

Utbildning: Civilekonom.

Arbetslivserfarenhet: CFO Swedol, CFO Bring, ledande befattningar på Mekonomen och Lantmännen. Auktoriserad revisor PwC.

Köpoptioner: 30 000.

Aktieinnehav i Alligo

Stäng
Håkan Wanselius Läs mer
Håkan Wanselius

Chef Sortiment & Inköp 

Född: 1962.

Arbetslivserfarenhet: Sälj –och marknadschef Swedol, Country Manager Monier Roofing, Sälj – och marknadschef på Alcro- Beckers, Snickers Workwear och Black & Decker.

Köpoptioner: 13 000.

Aktieinnehav i Alligo

Stäng
Gustaf Johansson Läs mer
Gustaf Johansson

CIO

Född: 1988.

Utbildning: Civilingenjör och MBA.

Arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar på Momentum Group och B&B TOOLS.

Köpoptioner: 13 000.

Aktieinnehav i Alligo

Stäng
Klas Wahlström Läs mer
Klas Wahlström

HR-chef

Född: 1962.

Utbildning: Civilekonom.

Arbetslivserfarenhet: HR-direktör Pratikertjänst, HR-direktör Aleris, Vice VD och andra ledande befattningar inom Manpower.

Aktieinnehav: -.

Köpoptioner: -.

Aktieinnehav i Alligo

Stäng
Peter Söderberg Läs mer
Peter Söderberg

Affärsutvecklings- och hållbarhetschef

Född: 1973.

Utbildning: Civilingenjör.

Arbetslivserfarenhet: Affärsutvecklingschef Swedol, partner Occam Associates, managementkonsult Boston Consulting Group.

Köpoptioner: 13 000.

Aktieinnehav i Alligo

Stäng
Pontus Glasberg Läs mer
Pontus Glasberg

Logistikchef

Född: 1978.

Utbildning: Teknik-/ekonomiprogrammet.

Arbetslivserfarenhet: Logistikchef Swedol, ledande befattningar inom Volvo CE samt Spendrups.

Köpoptioner: 10 000.

Aktieinnehav i Alligo

Stäng
Torbjörn Eriksson Läs mer
Torbjörn Eriksson

Landschef Försäljning Sverige

Född: 1967.

Utbildning: Maskiningenjör.

Arbetslivserfarenhet: Divisionschef TOOLS Norden, VD TOOLS Sverige, ledande befattningar på Momentum Industrial och Movomech.

Aktieinnehav: -.

Köpoptioner: 10 000.

Aktieinnehav i Alligo

Stäng
Jens Kristian Henriksen Läs mer
Jens Kristian Henriksen

Landschef Försäljning Norge

Född: 1969.

Utbildning: Sivilingeniør. Master in Management.

Arbetslivserfarenhet: VD TOOLS, VD Luna Norge, ledende roller i ELFA Distrelec.

Köpoptioner: 13 000.

Aktieinnehav i Alligo

Stäng
Seppo Ronkainen Läs mer
Seppo Ronkainen

Landschef försäljning

Född: 1969.

Utbildning: Civilingenjör inom process- och materialteknik.

Arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar i multinationella företag som Metso, Outotec och Wärtsilä samt VD-roller i medelstora privatägda fi4nska företag.

Aktieinnehav: –.

Köpoptioner: –.

Aktieinnehav i Alligo

Stäng