Konceptvarumärken

Konceptvarumärken

Varumärken

I Alligo förenas starka varumärken som TOOLS, Swedol, Grolls och Univern. Inom koncernen finns även ett antal andra bolag; Mercus Yrkeskläder, TriffiQ Företagsprofilering, Reklamproffsen, Company Line och Metaplan.

Alla har sina särdrag och unika positioner på marknaden – något som varierar både beroende på land och vilka utmaningar kunderna har. Men våra varumärken har också en hel del gemensamt. Först och främst genom att vi alla hjälper Nordens yrkesfolk med det de behöver för att lyckas i jobbet.

Genom Alligo har vi också en gemensam syn på hur vi arbetar. Vi tror på kompetens för att folk ska kunna lita på såväl det vi säger som det vi säljer. Vi tror att vårt engagemang för jobbet både märks och lönar sig. Och vi tror att vårt samarbete – såväl med varandra som med kunderna – är det som gör oss ännu bättre.

Varje konceptvarumärke har sitt eget karaktäristiska utseende – sin egen visuella profil. Den baseras på vilken känsla vi vill förmedla till våra kunder. Eftersom våra konceptvarumärken har en hel del gemensamt finns det även gemensamma drag i deras visuella identiteter.

Men varje varumärke har också sina egna styrkor och särdrag som vi naturligtvis vill lyfta fram. Därför har vart och ett av dem sitt unika utseende som hjälper till att förtydliga och förstärka dess unika position på marknaden.

Som kund möter du våra olika koncept ståendes för sig själva, tex i egna butiker, eller i samverkan och ibland samlokaliserade med varandra.

”Varje varumärke har sina egna styrkor och särdrag”