Alligo publicerar års- och hållbarhetsrapport 2022

Media

Alligo publicerar års- och hållbarhetsrapport 2022

Regulatoriskt

Alligo publicerar idag sin års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2022 på bolagets webbplats.

Årsredovisningen finns tillgänglig på svenska på bolagets hemsida https://www.alligo.com/finansiell-information/rapporter-presentationer/ där den kan laddas ner som PDF och i European Single Electronic Format (ESEF). En engelsk översättning av årsredovisningen kommer finnas tillgänglig på hemsidan under vecka 21, i slutet av maj 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Clein Ullenvik, VD & Koncernchef
eller:
Irene Wisenborn Bellander, CFO
Tel +46 8 712 00 00
ir@alligo.com  

Denna information är sådan som Alligo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2023 08:00 CET.

Om Alligo
Alligo är en ledande aktör inom arbetskläder, personligt skydd, verktyg och förnödenheter i Norden. Koncernen omsätter cirka 9,2 miljarder SEK per år och har omkring 2 400 anställda. Alligo AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.alligo.com

Alligo AB (publ)

Box 631, 135 26 Tyresö · Vindkraftsvägen 2, 135 70 Tyresö · Telefon +46 (0) 8 – 727 27 20 · www.alligo.com

Tillbaka till pressmeddelanden