”Vi har blivit bredare och mer specialiserade”
TEXT: Peter Willestrand FOTO: Samuel Uneus

”Vi har blivit bredare och mer specialiserade”

August 23, 2023

Kunniga och lyhörda medarbetare. Det är de två viktigaste verktygen för att verkligen kunna hjälpa andra företag att fungera.
– Mötet med kunden är alltid kärnan i vår affär, säger Håkan Wanselius, chef för sortiment och marknad på Alligo.

– Vår mission är mycket enkel: Vi får företag att fungera.

Håkan Wanselius uppdrag är att förvalta ett löfte i en allt mer komplex omvärld. En omvärld som ökar kraven på Alligo, både som företag och underleverantör. Under de senaste åren har man också kunnat följa framväxten av ett nytt Alligo: större och starkare, med fler grenar och kompetenser än tidigare.

– Vi själva, vårt kundunderlag och erbjudande har blivit mycket bredare. Samtidigt kan vi vara mer specialiserade när så krävs. På våra lagerhyllor hittar man i dag både arbetshandskarna till hantverkaren i kvarteret och kullagret som ska till den norska oljeindustrin.

Allt tyder på att utvecklingen fortsätter i samma riktning, mot ett företag som har marknadens bästa erbjudande. Men oavsett produkt och slutkund finns en sak som är gemensam för alla Alligos affärer, betonar Håkan Wanselius: det personliga mötet med engagerade och kunniga medarbetare.

– När du möter någon av våra medarbetare möter du också någon som alltid ser till att optimera din affär, så att du väljer rätt produkt till rätt pris.

Men det stannar inte vid det. Samma medarbetare ska även kunna vägleda kunderna vidare till andra tjänster och mervärden, även när det kräver externa specialistkompetenser.

– När du till exempel ska köpa arbetsskor ser vi inte bara till att du får rätt sulsystem anpassat för din verksamhet. Vi samarbetar även med ortopeder som efter utprovning i butik kan formgjuta sulor just för dina behov, om du till exempel har ryggproblem eller arbetar på hårda betonggolv.

 

På motsvarande sätt erbjuder Alligo bokstavligen skräddarsydda lösningar via sitt skrädderi.

– Det kan till exempel handla om att tillföra dina arbetskläder nya funktioner, som den där extrafickan i jackan som är anpassad för just ditt verktyg.

Liknande erbjudanden finns även på verktygssidan.

– Där kan vi till exempel kan ta fram certifierade lyftkättingar, som i längd är direkt anpassade efter dina behov.

Parallellt med den här utvecklingen pågår ett stort arbete med att ta fram nya digitala tjänster. Det handlar oftast om större företag som efterfrågar förenklade och formaliserade samarbeten, med möjligheter till olika typer av uppföljningar.

– Det kan till exempel bestå i att varje enskild medarbetare hos kunden får en årlig pott att själv förfoga över, för inköp av arbetskläder. Vi lägger upp potten hos oss, men medarbetaren bestämmer själv vad han eller hon vill köpa. Det minskar kundens administration, samtidigt som det ger ett slags kostnadskontroll som gör att man kan effektivisera inköpen.

 

Ett steg i samma riktning är vad Alligo kallar Smart Services. Det handlar om digitala förrådsdepåer som Alligo installerar hos kunder som använder mycket förbrukningsmaterial, som till exempel skyddshandskar. Håkan Wanselius kallar dem
”godisautomater”.

– Medarbetarna kan i praktiken hämta ut produkter dygnet runt. Vi fyller på förråden och allt registreras digitalt. Medarbetarna får även olika statusuppdateringar, som tillgången på produkterna och vilken typ av användningsområden som är lämpliga.

Håkan Wanselius understryker att mycket av arbetet som utförs sker i ett tätt samarbete med Alligos leverantörer.

– Det är viktigt inte minst för att vi ska klara hållbarhetsmålen. Våra kunder ställer allt högre krav inom hållbarhet. Förändringarna sker mycket snabbt, då måste vi ha leverantörsbasen med oss.

Just nu duggar de dystra konjunkturrapporterna tätt. Håkan Wanselius är medveten om att missionen att hjälpa andra ”företag att fungera” ställs på sin spets de närmaste åren.

– För vår egen del handlar det om att göra ännu fler genomgångar av vårt produktutbud. Att vässa vårt erbjudande ytterligare. Vi får helt enkelt inte slarva med detaljer. Vi måste hela tiden tänka på vad som är mest hållbart och kostnadseffektivt för kunden.

Vi själva, vårt kundunderlag och erbjudande har blivit mycket bredare.
Samtidigt kan vi vara  mer specialiserade när så krävs.