Årsstämma 2018

2018-08-22
Årsstämma 2018 i Momentum Group AB (publ) hölls i IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm onsdagen den 22 augusti 2018 kl 14:00.

Protokoll

Protokoll Ladda ner

Relaterad Information

Protokoll Ladda ner
VDs anförande Ladda ner
Kallelse till årsstämma 2018 Ladda ner
Punkt 2 & 11-15 Valberedningens förslag och motiverade yttrande Ladda ner
Punkt 9b Styrelsens yttrande avseende förslag till utdelning Ladda ner
Punkt 16 Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till företagsledningen Ladda ner
Punkt 16 Styrelsens yttrande avseende ersättningar till företagsledningen Ladda ner
Punkt 16 Revisorsyttrande avseende ersättningar till ledande befattningshavare Ladda ner
Punkt 17 Styrelsens förslag till bemyndigande för återköp av egna aktier Ladda ner
Punkt 17 Styrelsens yttrande avseende bemyndigande om återköp Ladda ner
Punkt 18 Styrelsens förslag till köpoptionsprogram 2018-22 Ladda ner
Punkt 18 - Bilaga 1 Fullständiga villkor för köpoptionsprogram 2018-22 Ladda ner
Fullmaktsformulär Ladda ner