Årsstämma 2018

Årsstämma 2018

Årsstämma 2018

2018-08-22
Årsstämma 2018 i Momentum Group AB (publ) hölls i IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm onsdagen den 22 augusti 2018 kl 14:00.

Protokoll

Relaterad Information

 • Protokoll Ladda ner
 • VDs anförande Ladda ner
 • Kallelse till årsstämma 2018 Ladda ner
 • Punkt 2 & 11-15 Valberedningens förslag och motiverade yttrande Ladda ner
 • Punkt 9b Styrelsens yttrande avseende förslag till utdelning Ladda ner
 • Punkt 16 Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till företagsledningen Ladda ner
 • Punkt 16 Styrelsens yttrande avseende ersättningar till företagsledningen Ladda ner
 • Punkt 16 Revisorsyttrande avseende ersättningar till ledande befattningshavare Punkt 17 Styrelsens förslag till bemyndigande för återköp av egna aktier Ladda ner
 • Punkt 17 Styrelsens förslag till bemyndigande för återköp av egna aktier Ladda ner
 • Punkt 17 Styrelsens yttrande avseende bemyndigande om återköp Ladda ner
 • Punkt 18 Styrelsens förslag till köpoptionsprogram 2018-22 Ladda ner
 • Punkt 18 – Bilaga 1 Fullständiga villkor för köpoptionsprogram 2018-22 Ladda ner
 • Fullmaktsformulär Ladda ner