Årsstämma 2019

2019-08-29

Årsstämma 2019 i Momentum Group AB (publ) hölls i IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm torsdagen den 29 augusti 2019 kl 16:00.

Protokoll

Protokoll Ladda ner

Relaterad Information

Kallelse till årsstämma 2019 Ladda ner
Punkt 2 & 11-14 Valberedningens förslag och motiverade yttrande Ladda ner
Punkt 9b Styrelsens yttrande avseende förslag till utdelning Ladda ner
Punkt 15 Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till företagsledningen Ladda ner
Punkt 15 Styrelsens yttrande avseende ersättningar till företagsledningen Ladda ner
Punkt 15 Revisorsyttrande avseende ersättningar till ledande befattningshavare Ladda ner
Punkt 16 Styrelsens förslag till bemyndigande för återköp av egna aktier Ladda ner
Punkt 16 Styrelsens yttrande avseende bemyndigande om återköp Ladda ner
Fullmaktsformulär Ladda ner