Årsstämma 2019

Årsstämma 2019

Årsstämma 2019

2019-08-29

Årsstämma 2019 i Momentum Group AB (publ) hölls i IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm torsdagen den 29 augusti 2019 kl 16:00.

Protokoll

Relaterad Information

  • Kallelse till årsstämma 2019 Ladda ner
  • Punkt 2 & 11-14 Valberedningens förslag och motiverade yttrande Ladda ner
  • Punkt 9b Styrelsens yttrande avseende förslag till utdelning Ladda ner
  • Punkt 15 Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till företagsledningen Ladda ner
  • Punkt 15 Styrelsens yttrande avseende ersättningar till företagsledningen Ladda ner
  • Punkt 15 Revisorsyttrande avseende ersättningar till ledande befattningshavare Ladda ner
  • Punkt 16 Styrelsens förslag till bemyndigande för återköp av egna aktier Ladda ner
  • Punkt 16 Styrelsens yttrande avseende bemyndigande om återköp Ladda ner
  • Fullmaktsformulär Ladda ner