Årsstämma 2022
Bolagsstyrning

Årsstämma 2022

2022-05-11

Årsstämma i Alligo AB (publ), hölls onsdagen den 11 maj 2022 kl 10.00 på Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.