Årsstämma 2022

Årsstämma 2022

Årsstämma 2022

Årsstämma i Alligo AB (publ), hölls onsdagen den 11 maj 2022 kl 10.00 på Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.

Protokoll

Relaterad Information

 • Kallelse till årsstämma 2022 Ladda ner
 • Fullmaktsformulär Ladda ner
 • Formulär för poströstning Ladda ner
 • Bilaga 1 – Fullständiga optionsvillkor Ladda ner
 • Punkt 17 Styrelsens förslag till ändring av ersättningsriktlinjer och engångsbonus Ladda ner
 • Punkt 18 Styrelsens förslag till 2022 års aktierelaterade incitamentsprogram Ladda ner
 • Punkt 19 Styrelsens förslag till bemyndigande för återköp av egna aktier Ladda ner
 • Punkt 20 Styrelsens förslag till bemyndigande för nyemission Ladda ner
 • Revisorsyttrande avseende ersättningar till ledande befattningshavare Ladda ner
 • Styrelsens ersättningsrapport 2021 Ladda ner
 • Styrelsens yttrande angående föreslagen utdelning Ladda ner
 • Styrelsens yttrande avseende bemyndigande om återköp Ladda ner
 • Valberedningens förslag till Alligos årsstämma 2022 (inklusive motiverat yttrande) Ladda ner