Årsstämma 2022

Årsstämma i Alligo AB (publ), hölls onsdagen den 11 maj 2022 kl 10.00 på Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.

Protokoll

Protokoll Årsstämma 2022 Ladda ner

Relaterad Information

Kallelse till årsstämma 2022 Ladda ner
Fullmaktsformulär Ladda ner
Formulär för poströstning Ladda ner
Bilaga 1 - Fullständiga optionsvillkor Ladda ner
Punkt 17 Styrelsens förslag till ändring av ersättningsriktlinjer och engångsbonus Ladda ner
Punkt 18 Styrelsens förslag till 2022 års aktierelaterade incitamentsprogram Ladda ner
Punkt 19 Styrelsens förslag till bemyndigande för återköp av egna aktier Ladda ner
Punkt 20 Styrelsens förslag till bemyndigande för nyemission Ladda ner
Revisorsyttrande avseende ersättningar till ledande befattningshavare Ladda ner
Styrelsens ersättningsrapport 2021 Ladda ner
Styrelsens yttrande angående föreslagen utdelning Ladda ner
Styrelsens yttrande avseende bemyndigande om återköp Ladda ner
Valberedningens förslag till Alligos årsstämma 2022 (inklusive motiverat yttrande) Ladda ner