Resan mot den perfekta produkten
TEXT: ROBERT LÅNGSTRÖM FOTO: MIKAEL GÖTHAGE

Resan mot den perfekta produkten

January 09, 2023

Sara Nygren Jönsson lever mitt i den gröna omställningen. En omställning som ständigt förändras. “Det kommer att hända mycket nu”.

Tänk dig att ditt företag tillverkar eller säljer en enda sorts produkt. Du kan fokusera helt på att göra den så grön som möjligt. Du kan kommunicera detta tydligt och effektivt. Alla blir glada. Nu. Tänk dig istället att du har runt 300 000 produkter. Jobbigt, eller hur? Ja – men samtidigt en möjlighet.

Sara Nygren Jönsson är produktutvecklingschef på Alligo:

– Vi fokuserar på områden där vi kan göra så stora förbättringar som möjligt. Insatser som till exempel kan påverka en hel varugrupp. Kan vi förändra produkter vi producerar flera tusen av så kan vi göra stor skillnad. Om vi till exempel byter till ett återvunnet material på foder i en hel varugrupp, eller byter till hållbart producerad bomull i alla våra bas-t-shirts. Samtidigt minskar vi också vårt sortiment och kan lägga ännu större fokus på att utveckla hållbara lösningar för våra befintliga produkter. Det är som Bill Gates säger angående klimatet:

“if you want to make a dent in this, you better think in wholesale magnitude.” Tänk storskaligt. Ett sådant exempel är de vattenkrävande och kemikalietunga våtprocesserna i textilproduktion.

– Vi vill vara uppfinningsrika, säger Sara Nygren Jönsson, produktutvecklingschef på Alligo.

– Bomullstillverkning kräver enorma mängder vatten och bekämpningsmedel. För att tillverka en tröja går det till exempel åt ungefär 2 700 liter vatten. Om vi kan bidra till att minska vattenförbrukningen påverkar det alla bomullsprodukter och vi gör en stor skillnad, säger Sara Nygren Jönsson.

Alligo jobbar därför med att se över hur textilfabrikerna hanterar sin vattenrening.

– Vi jobbar med fabriker som har rätt vattenreningssystem, som är rätt certifierade. När vi kan påverka där, då påverkar vi alla de textilier de tillverkar. Andra möjligheter är genom innovationer som dope dye, en infärgningsteknik som kräver väldigt lite vatten i jämförelse med konventionell infärgning.

FÖRVÄNTNINGARNA PÅ MER hållbara produkter kommer till stor del från slutkonsumenter och investerare. Deloittes Global State of the Consumer Tracker visar att 55 procent av konsumenterna har köpt en mer hållbar produkt eller tjänst under de senaste fyra veckorna. Av dessa betalade 32 procent betydligt mer för produkten än vad en motsvarande, icke hållbar produkt kostar.

– Ökat fokus på hållbarhet bygger på efterfrågan. Vi vill vara uppfinningsrika och ta med fler hållbarhetsaspekter i produktutvecklingen än vad kraven säger. Ett företag vill handla av ett bolag som har rena affärer. Kravlistan på en helt hållbar produkt är dock lång och komplicerad. Resan dit är bara påbörjad.

– Handlar det om ett klädesplagg, till exempel, ska det helst vara gjort i monomaterial*. Det ska ha cirkulär design och konstruktion, samt en funktion och passform som kunden önskar.

– Vidare ska det vara gjort av återvunnet material som går att återvinna igen. Vara biologiskt nedbrytbart och fossilfritt. Plagget ska vara återanvändbart även om det har fått smuts, olja och kemikalier på sig – eller har loggor. Det ska ha certifieringar som håller i hur många tvättar som helst, vara PFAS-fritt* men behålla samma egenskaper och inte innehålla några farliga kemiska ämnen. Framtagningsprocessen ska vara helt fri från vatten. Det ska vara framtaget utan spill, där kedjan är intakt och ren och energin hämtas från vindkraft.

DET FINNS MÅNGA trådar att dra i när du vill utveckla ditt hållbarhetsarbete. Så var börjar du? Alligo har bland annat valt att undersöka en av de mest säljande produkterna – som ett sätt att få insikt i leverantörskedjan. Hur den kan se ut. Detta i samarbete med Science Park i Borås och det analysverktyg de har utvecklat där.

Det börjar med materialet. Dess ursprung, hur det processas och med vilka energikällor. Det fortsätter med kemikalier, transporter, återvinning … ja, hela kedjan. Man får fram ett värde. Klassas till exempel produkten som rödmarkerad, det vill säga kommer den från en region förknippad med hållbarhetsrisk?

– Analysen är otroligt tidskrävande, men sedan vet vi. Vi kan titta på hur vi kan göra produkten bättre. Hur vi kan göra smartare val, säger Nygren Jönsson.

MEN DET RÄCKER inte alltid med vilja. En utmaning är lagar och regler som krockar. Som till exempel utmaningen med PFAS-ämnen, där Alligo och hela branschen jobbar hårt för att ta kliv framåt*.

– Vi har identifierat produkter som har PFASämnen i sig, men där det inte behövs. Vi har påbörjat ett arbete med att byta ut dem. Samtidigt finns det produkter och certifieringar där vi behöver ha PFAS-ämnen för att uppnå högre nivå av skydd och därmed bättre säkerhet. Det är ett problem för alla i branschen. Vi jobbar tätt ihop för att hitta alternativa lösningar och samarbetar för att få fram klausuler som gör att lagstiftningen inte krockar.

– I grunden handlar det om transparens, samarbete och analyser. Det kommer att hända mycket nu.