Affärsområdet Alligo inom Momentum Group överväger att flytta TOOLS svenska logistikverksamhet till Örebro

Publicerades


Styrelsen för Momentum Group har beslutat att gå vidare med ett förslag från affärsområdet Alligo som innebär att flytta TOOLS Sveriges logistikverksamhet i Alingsås till det befintliga logistikcentret i Örebro. Förhandling med berörda parter kommer nu att inledas. Övriga bolag inom Momentum Group-koncernen påverkas ej av ett beslut.

–  Vi ser stora fördelar med att effektivisera och samla denna lagerhållning och distribution i Sverige till en plats. Andelen kunder som handlar via webben, i våra integrerade butiker eller genom vår bearbetande försäljning ökar löpande. Att då använda en distributionskanal istället för två skulle innebära effektivare varuflöden och bättre service till våra kunder, säger Clein Ullenvik, Affärsområdeschef för Alligo.

Dagens logistikcenter i Örebro driftsattes 2012 och är en modern anläggning med bland annat en stor Autostore-anläggning, vars kapacitet utökades 2015 och 2020. Hela anläggningen byggdes ut under 2020 och har utrymme för ytterligare utökning av automationsgraden.

Slutligt beslut kan fattas när förhandling med berörda parter avslutats varvid även de finansiella effekterna av ett eventuellt beslut kan presenteras.

Stockholm den 16 september 2021

 

Denna information lämnades, genom Momentum Groups försorg för offentliggörande den 16 september kl. 08:45 CEST.

Detta är enbart en spegling av Momentum Groups pressmeddelande

 

Momentum Group är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 9,5 miljarder SEK per år och har omkring 2 700 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017.
Läs mer på www.momentum.group.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Clein Ullenvik, Affärsområdeschef Alligo, telefon 070-558 84 17