Alligo flyttar ihop sina två lagerverksamheter i Oslo-området till ett nybyggt Logistikcenter i Vestby Logistikpark

Publicerades 23 maj 2022, 14:30


Alligo har tecknat avtal med Anthon B Nilsen Eiendom AS avseende att hyra ett nybyggt Logistikcenter i Vestby Logistikpark. Inflyttning kommer ske löpande med start hösten 2023.

Alligos befintliga logistikverksamheter i Skedsmokorset och Rosenholm har för avsikt att flytta in i nya lokaler om totalt 16 000 kvadratmeter i Vestby Logistikpark, söder om Oslo. Samtliga medarbetare vid de befintliga lagren erbjuds fortsatt anställning.

– Vi ser stora fördelar med att samla vår lagerhållning, tjänster och distribution i Oslo-området till en och samma plats. Ingen av de lagerenheter vi har i området idag kommer ha kapacitet för den tillväxt som vi planerar för i Norge. Satsningen på ett nytt logistikcenter är en viktig del för att skapa goda logistiska förutsättningar och ett starkt erbjudande för våra nuvarande och kommande kunder, säger Pontus Glasberg, Nordisk Logistikchef.

– Alligo har nyligen med stor framgång samordnat logistikverksamheten i Sverige till ett gemensamt Logistikcenter i Örebro. Vi ser att det skapar goda förutsättningar för oss som bolag att öka effektiviteten och minska kostnaderna, samtidigt som det möjliggör ett mer attraktivt erbjudande och nöjda kunder, säger Clein Ullenvik, VD & Koncernchef.

Stockholm den 23 maj 2022

Alligo är en ledande aktör inom arbetskläder, personligt skydd, verktyg och förnödenheter i Norden. Koncernen omsätter cirka 8,5 miljarder SEK per år och har omkring 2 300 anställda. I Norge möter Alligo kunderna genom konceptvarumärkena TOOLS och Univern.

Alligo AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.alligo.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Clein Ullenvik, VD & Koncernchef
Tel +46 8 712 00 00

Pontus Glasberg, Nordisk logistikchef
Tel +46 70 220 68 82