TOOLS och Swedol flyttar ihop i Karlskrona

Publicerades 26 januari 2022, 07:15


Den 26 januari flyttar TOOLS och Swedol ihop butiker och försäljningsverksamhet på Lallerstedts gata 4. Den nya gemensamma butiken rymmer koncepten TOOLS, Swedol och Grolls.

Den 1 april 2020 blev TOOLS och Swedol i Sverige, Norge och Finland genom uppköp del av ett och samma affärsområde – Alligo – inom Momentum Group. Sedan dess har ett febrilt arbete pågått för att bygga en ny gemensam organisation och därigenom skapa förutsättningarna för ett bättre och bredare erbjudan till kunden.

En del i skapandet av det nya erbjudandet består i att på utvalda orter i Sverige integrera befintliga butiker med varandra. I september 2020 öppnade den första gemensamma butiken i Kalmar och idag flyttar försäljningen ihop även i Karlskrona genom att TOOLS flyttar in i Swedol-butiken på Lallerstedts gata 4.

– Det är riktigt roligt att vi nu får chansen att integrera våra sortiment och våra erbjudanden med varandra för att på det sättet skapa ett ännu mer attraktivt erbjudande för våra kunder, säger Torbjörn Eriksson, Landschef för försäljning Sverige inom affärsområdet Alligo.

– Vår absoluta ambition med samarbetet är att bygga på varandras styrkor. TOOLS styrka är den bearbetande försäljningen medan Swedol är extra vassa på att driva butik. Genom att TOOLS butik flyttar ihop med Swedol, samtidigt som vi samordnar våra ute- och innesäljkårer, stärker vi nu vårt samlade erbjudande till våra kunder i Gävle.

Försäljningsytan på total 1000 kvm kommer rymma hela Swedols, Grolls och TOOLS sortiment.

– Karlskrona är en av ungefär tjugotalet orter orten där vi under det kommande året avser att samordna våra verksamheter inom butiks- och bearbetande försäljning. Målet är hela tiden att förbättra och förstärka vårt erbjudande till kunden. Genom satsningen på Lallerstedts gata 4 ser vi fram emot att hjälpa företag i Karlskrona att fungera, säger Torbjörn Eriksson.

Läs mer:

Läs om samgåendet på www.alligo.com

Alligo är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter samt tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 9,5 miljarder SEK per år och har omkring 2 700 anställda. Alligo AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.alligo.com.

Kontakt:

Torbjörn Eriksson, Landschef Försäljning Sverige

Clein Ullenvik, VD Alligo