Valberedningens förslag till styrelse i Momentum Group AB

Publicerades 30 maj 2018, 11:03


Momentum Group ABs årsstämma 2018 äger rum onsdagen den 22 augusti 2018 kl. 14:00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Inför årsstämman består valberedningen i Momentum Group AB av Anders Börjesson (utsedd av Tisenhult-gruppen), Marianne Flink (utsedd av Swedbank Robur Fonder), Tom Hedelius, Stefan Nilsson (utsedd av Handelsbankens Pensionskassa & Pensionsstiftelse) samt styrelsens ordförande Jörgen Wigh.

Valberedningen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter Fredrik Börjesson, Charlotte Hansson, Stefan Hedelius, Gunilla Spongh och Jörgen Wigh. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Jörgen Wigh.

Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i samband med kallelsen till årsstämman 2018.

Stockholm den 30 maj 2018

Momentum Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Börjesson, Valberedningens ordförande – telefon 010-454 54 70
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations – telefon 070-660 31 32 / e-post mats.karlqvist@momentum.group

Denna information är sådan som Momentum Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs mark­nadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 maj 2018 kl. 11:00 CET.

Momentum Group är en av de ledande återförsäljarna av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 5,6 miljarder SEK per år och har omkring 1 600 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.momentum.group.

180530 MMGR PR Valberedningens förslag 2018 Sv.pdf Ladda ner
Läs mer under press