Marknaden för industrikomponenter och tjänster

Affärsområdets verksamheter verkar på marknaden för industrikomponenter och relaterade tjänster i Sverige, Norge och Danmark.

Våra verksamheter verkar på marknaden för industrikomponenter och relaterade tjänster i Sverige, Norge och Danmark. Industrikomponenter innefattar framförallt reservdelar för kundernas produktionsutrustning inom områdena lagring, tätning, transmission och automation. Relaterade tjänster inkluderar logistiklösningar, förrådsoptimering, effektivare underhållsplanering samt reparationsservice. Marknaden är fragmenterad och förändringstakten är hög med ökad grad av specialisering i alla led.

Totalmarknaden för produkter och tjänster inom industrikomponenter för MRO (”Maintenance, Repair & Operations – underhåll, reparationer & drift”) och industriservice på våra geografiska marknader uppskattas till cirka 8 miljarder SEK och marknadspotentialen bedöms vara god inom samtliga segment. Marknadens tillväxt har ett nära samband med den samlade industriproduktionen, den pågående automatiseringen samt antal anställda inom industrin. Konkurrensfördelarna för affärsområdets olika bolag inkluderar tillgänglighet i form av bredd, djup och effektiv försörjning, nära partnerskap med starka samarbetspartners och tillverkare samt lokal närvaro kombinerat med specialistkompetens inom utvalda tjänste- och produktområden. Affärsområdets kunder återfinns inom alla industrisegment.