Strategisk riktning

Strategisk riktning

Strategiska mål som bidrar till lönsam tillväxt

Alligos strategi omfattar fyra strategiska mål som i sin tur är kopplade till vår vision– Vi ska vara oslagbara.
De strategiska målen ger oss en gemensam riktning och syftar till att nå vi ska nå lönsam tillväxt.

1. Vi erbjuder våra kunder det de behöver på ett vänligt sätt

Alligos erbjudande innehåller ett definierat sortiment med egna varumärken, starka externa varumärken och tjänster som skapar ett mervärde för kunden. Vår expertis och starka engagemang gör att vi kan:

  • Vägleda kunderna till rätt produkt
  • Ge dem ett erbjudande anpassat efter kundernas behov

Oavsett vilken kanal som kunden väljer att möta oss i ska vi möta kunden på det sätt kunden vill bli bemött. Våra digitala lösningar utvecklas kontinuerligt för att möta kundernas behov och förväntningar.

2. Vi är arbetsplatsen där de bästa vill arbeta och vi får dem att växa

Att attrahera medarbetare, få dem att växa och behålla dem är avgörande för Alligos konkurrenskraft. För att vi ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare behöver vi därför:

  • Erbjuda en bra arbetsplats
  • Ständigt utveckla, förbättra och stärka vårt ledarskap
  • Skapa en god arbetsmiljö som genomsyras av jämställdhet och mångfald

För att bli oslagbara så måste vi tro på framtiden och ha en prestationskultur där alla medarbetare delar en stark vilja att nå uppsatta mål och gläds åt våra gemensamma framgångar.

3. Vi har branschens mest effektiva och pålitliga processer

Våra kunder ska kunna lita på Alligo och att vi erbjuder pålitliga, effektiva och flexibla försörjningslösningar som gör skillnad.
Genom effektiva processer kan vi:

  • Generera värde för våra kunder
  • Öka vår lönsamhet
  • Erbjuda våra medarbetare en bättre arbetsmiljö

4. Vi är kända som ledaren inom hållbar utveckling i vår bransch

Vi ska arbeta kontinuerligt för att minska den påverkan vår verksamhet har på miljön. Cirka 80 procent av koldioxidutsläppen i vår värdekedja genereras av producenter, leverantörer och transportörer. Det är här vi kan göra avsevärda insatser för att reducera vårt klimatavtryck och därför är nära samarbeten med våra leverantörer och tydlig kravställning ett viktigt fokus för Alligo.

Genom att arbeta med hållbarhet som en integrerad del av Alligos strategi och verksamhetsplanering ska vi bli oslagbara som ledare för hållbar utveckling i vår bransch.

Läs mer om Alligos hållbarhetsarbete.