Alligo ansluter sig till Science Based Targets initiative

Media

Alligo ansluter sig till Science Based Targets initiative

Icke- regulatoriskt

Alligo har beslutat att sätta klimatmål i linje med Science Based Targets initiative (SBTi). Beslutet är ett viktigt steg i Alligos hållbarhetsarbete och för att nå koncernens ambition att vara ledande inom hållbar utveckling i branschen.

Anslutningen innebär att Alligo har åtagit sig att fastställa kortsiktiga och långsiktiga utsläppsminskningar för hela företaget enligt SBTi.

 

          Hållbarhet är affärskritiskt för Alligo och är grunden i vår mission – vi ska få företag att fungera. Som en ledande nordisk aktör är det viktigt att vi tar vårt ansvar för att minska klimatpåverkan. Att vi nu ansluter oss till SBTi är ett betydelsefullt steg framåt för Alligos hållbarhetsarbete och för att uppfylla våra kunders och andra intressenters krav och förväntningar, säger Clein Ullenvik, VD och koncernchef i Alligo.

 

Alligo har nu två år på sig att ta fram mål, inklusive ett långsiktigt netto-noll mål, underbyggda med data från både den egna verksamheten och värdekedjan, till Science Based Targets för verifiering. Ambitionen är att skicka in materialet tidigare än så. Klimatmålet enligt SBTi blir därefter en del av Alligos hållbarhetsmål. 

 

Science Based Targets-initiativet (SBTi) är en global organisation som gör det möjligt för företag att sätta ambitiösa mål för utsläppsminskningar i linje med den senaste klimatvetenskapen och Parisavtalets målsättning om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C. Initiativet är ett samarbete mellan CDP, World Resources Institute (WRI), Världsnaturfonden (WWF) och FN:s Global Compact.

 

Läs mer om Science Based Targets https://sciencebasedtargets.org/

Läs mer om Alligos hållbarhetsarbete https://www.alligo.com/hallbarhet/

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Clein Ullenvik, VD & Koncernchef
eller:
Irene Wisenborn Bellander, CFO
Tel +46 8 712 00 00
ir@alligo.com

Om Alligo
Alligo är en ledande aktör inom arbetskläder, personligt skydd, verktyg och förnödenheter i Norden. Koncernen omsätter cirka 9,5 miljarder SEK per år och har omkring 2 500 anställda. Alligo AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.alligo.com

Alligo AB (publ)
Box 631, 135 26 Tyresö · Vindkraftsvägen 2, 135 70 Tyresö · Telefon +46 (0) 8 – 727 27 20 · www.alligo.com

Tillbaka till pressmeddelanden
Pressmeddelande