Alligo förvärvar det svenska produktmediaföretaget New Promotion Sverige AB

Media

Alligo förvärvar det svenska produktmediaföretaget New Promotion Sverige AB

Icke- regulatoriskt

Alligo har tecknat avtal om att förvärva 70 procent av aktierna i New Promotion Sverige AB. Bolaget är inriktat på produktmedia och är verksamt i Lidköping och Skövde med omnejd.

New Promotion Sverige AB med dotterbolaget New Profile Skövde AB är baserat i Lidköping. Tillsammans omsätter de båda bolagen cirka 44 MSEK och har sex medarbetare.

 

          Genom att bli en del av Alligo får vi en starkare position för att fortsätta utveckla vår verksamhet. Samarbetet med övriga produktmediabolag inom Alligo kommer att vara till fördel för såväl kunder som medarbetare och ge goda förutsättningar för tillväxt framåt, säger Peter Börje, VD New Promotion Sverige AB.

 

          Jag är glad att kunna välkomna New Promotion till Alligo. De blir ett värdefullt tillskott till våra bolag inom produktmedia. Vi har för avsikt att fortsätta förvärva välskötta bolag som passar in i vår strategi, säger Clein Ullenvik, VD och koncernchef Alligo.

 

 

Förvärvet slutfördes den 11 juni 2024.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Clein Ullenvik, VD & Koncernchef
eller:
Irene Wisenborn Bellander, CFO
Tel +46 8 712 00 00
ir@alligo.com

Om Alligo
Alligo är en ledande aktör inom arbetskläder, personligt skydd, verktyg och förnödenheter i Norden. Försäljning sker i huvudsak genom de starka konceptvarumärkena Swedol i Sverige och TOOLS i Norge och Finland. Koncernen har omkring 2 400 anställda och omsätter cirka 9,3 miljarder SEK per år. Alligo AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på alligo.com

Alligo AB (publ)

Box 631, 135 26 Tyresö · Vindkraftsvägen 2, 135 70 Tyresö · Telefon +46 (0) 8 – 727 27 20 · www.alligo.com

 

Tillbaka till pressmeddelanden