Alligo förvärvar Tampereen Pirkka-Hitsi Oy i Finland

Media

Alligo förvärvar Tampereen Pirkka-Hitsi Oy i Finland

Publicerades

Icke- regulatoriskt

Alligo har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i det finska bolaget Tampereen Pirkka-Hitsi Oy. Pirkka-Hitsi driver två butiker i Finland och är specialiserade på försäljning och service av svetsmaskiner.

Tampereen Pirkka-Hitsi Oy omsätter cirka 5,0 MEUR årligen och har 13 anställda.

 

          Vi ser fram emot att bli en del av en ledande nordisk aktör som Alligo, som konstant utvecklar och förbättrar sin verksamhet, säger Heikki Pirilä, VD för Tampereen Pirkka-Hitsi Oy.

 

          Förvärvet av Pirkka-Hitsi stärker Alligos position ytterligare i Finland. Bolagets mix av såväl industrikunder som små- och medelstora kunder ger oss goda möjligheter för tillväxt. Vi välkomnar Pirkka-Hitsi till Alligo och har för avsikt att fortsätta förvärva välskötta bolag som passar in i vår tillväxtstrategi, säger Clein Ullenvik, VD och koncernchef i Alligo.

 

Förvärvet slutfördes den 7 juni 2023.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Clein Ullenvik, VD & Koncernchef
eller:
Irene Wisenborn Bellander, CFO
Tel +46 8 712 00 00
ir@alligo.com

Om Alligo
Alligo är en ledande aktör inom arbetskläder, personligt skydd, verktyg och förnödenheter i Norden. Koncernen omsätter cirka 9,2 miljarder SEK per år och har omkring 2 400 anställda. Alligo AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.alligo.com

Alligo AB (publ)

Box 631, 135 26 Tyresö · Vindkraftsvägen 2, 135 70 Tyresö · Telefon +46 (0) 8 – 727 27 20 · www.alligo.com

 

Tillbaka till pressmeddelanden