Ändring av antalet aktier och röster i Alligo AB (publ)

Media

Ändring av antalet aktier och röster i Alligo AB (publ)

Regulatoriskt

Under februari har antalet aktier och röster i Alligo AB (publ) ändrats med anledning av att Nordstjernan AB konverterat 498 363 A-aktier till motsvarande antal B-aktier. För ytterligare information, se pressmeddelandet som publicerades den 26 januari 2022.

Efter konverteringen uppgår antalet A-aktier respektive B-aktier samt röster i Alligo per den 31 januari 2022 följaktligen till:

Antal A-aktier Antal B-aktier Totalt antal aktier Totalt antal röster
Före konvertering 1 062 436 49 843 753 50 906 189 60 468 113
Efter konvertering 564 073 50 342 116 50 906 189 55 982 846

För ytterligare information vänligen kontakta:
Clein Ullenvik, VD & Koncernchef Tel +46 8 712 00 00
clein.ullenvik@alligo.com

Denna information är sådan information som Alligo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 februari 2022 kl. 08:00 CET

Alligo är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter samt tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 10 miljarder SEK per år och har omkring 2 700 anställda. Alligo AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.alligo.com.

Tillbaka till pressmeddelanden