Ändring av antalet aktier och röster i Momentum Group AB (publ)

Media

Ändring av antalet aktier och röster i Momentum Group AB (publ)

Regulatoriskt

Med anledning av att nya aktier emitterats i samband med Momentum Groups rekommenderade offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedol AB (publ) har antalet aktier i Momentum Group AB (publ) ökat med 6 897 B-aktier under april månad.

Efter den riktade emissionen uppgår antalet A-aktier respektive B-aktier samt röster i Momentum Group per den 30 april 2020 följaktligen till:

Antal A-aktier Antal B-aktier Totalt antal aktier Totalt antal röster
Före emission 1 062 436 49 836 856 50 899 292 60 461 216
Efter emission 1 062 436 49 843 753 50 906 189 60 468 113

 

Stockholm den 30 april 2020

Momentum Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations – telefon 070-660 31 32

Denna information är sådan information som Momentum Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 30 april 2020 kl. 09:30 CET

 

Momentum Group är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 9,5 miljarder SEK per år och har omkring 2 700 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017.
Läs mer på www.momentum.group.

Tillbaka till pressmeddelanden