Fastställd fördelning av anskaffningsutgift för aktier i Momentum Group

Media

Fastställd fördelning av anskaffningsutgift för aktier i Momentum Group

Publicerades

Icke- regulatoriskt

En extra bolagsstämma i Bergman & Beving AB (tidigare namn B&B TOOLS AB) besluta­de den 14 juni 2017 att dela ut samtliga aktier i dotterbolaget Momentum Group AB till aktieägarna i Bergman & Beving. Avstämningsdag för denna utdelning var den 16 juni 2017. Momentum Group ABs aktier av serie B är sedan den 21 juni 2017 noterade på Nasdaq Stockholm.

De aktieägare som ägde aktier i Bergman & Beving AB (tidigare namn B&B TOOLS AB) per avstämningsdagen den 16 juni 2017 erhöll vederlagsfritt nya aktier i Momentum Group AB. En aktie av serie A i Bergman & Beving berättigade till en aktie av serie A i Momentum Group och en aktie av serie B i Bergman & Beving berättigade till en aktie av serie B i Momentum Group. Vid beräkning av realisationsresultat vid framtida försäljning av dessa aktier i Bergman & Beving AB respektive Momentum Group AB ska anskaff­ningsutgiften för en ”gammal” Bergman & Beving-aktie fördelas på dessa två ”nya” aktier.

Bergman & Beving AB har hos Skatteverket inlämnat begäran om ett så kallat Allmänt Råd vilket beskriver hur man ska fördela den ursprungliga anskaffningsutgiften mellan de två aktierna. Skatteverket har nu utfärdat en rekommendation om fördelningen av anskaffningsutgiften i allmänna råd, SKV A 2017:16. Dessa allmänna råd tillämpas från och med beskattningsåret 2017.

Fastställd fördelning av den ursprungliga anskaffningsutgiften för en ”gammal” Bergman & Beving-aktie på de två ”nya” aktierna (såväl för serie A som serie B) är:

  • Bergman & Beving AB – 67 procent
  • Momentum Group AB – 33 procent

Se Skatteverkets meddelande SKV M 2017:12 på www.skatteverket.se för mer information.

Stockholm den 11 september 2017

Momentum Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations – telefon 070-660 31 32

Denna information lämnades för offentliggörande den 11 september 2017 kl. 15:00 CET.

Tillbaka till pressmeddelanden