Inbjudan till presentation av Alligos bokslutskommuniké 2021

Media

Inbjudan till presentation av Alligos bokslutskommuniké 2021

Icke- regulatoriskt

Alligo publicerar sin bokslutskommuniké 2021 på tisdagen den 15 februari 2022 kl. 08:00. Med anledning av detta bjuder Alligo härmed in till en webbsänd telefonkonferens där VD & koncernchef Clein Johansson Ullenvik och CFO Irene Wisenborn Bellander tillsammans med Affärsområdeschef Ulf Lilius presenterar rapporten samt besvarar efterföljande frågor.

Telefonkonferensen och presentationen går att följa på webben eller via telefon enligt nedan. Det finns möjlighet att ställa frågor via både telefon och webbsändningen.

Datum och tid: Tisdag den 15 februari 2022, kl 11:00

Webblänk: https://tv.streamfabriken.com/alligo-q4-2021

Telefonkonferens:
SE: +46 850 558 373
UK: +44 33 330 092 61
US: +1 64 672 249 03

Presentationen kommer att hållas på engelska. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på Alligos hemsida www.alligo och en inspelad version av webbsändningen kommer att finnas tillgänglig på hemsidan efter presentationen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingrid Östhols, Investor Relations
Tel: +46 721 810 867, email: ir@alligo.com

Alligo är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter samt tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 9,5 miljarder SEK per år och har omkring 2 700 anställda. Alligo AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.alligo.com.

Tillbaka till pressmeddelanden
Pressmeddelande