Inbjudan till presentation av Alligos bokslutskommuniké 2023

Media

Inbjudan till presentation av Alligos bokslutskommuniké 2023

Icke- regulatoriskt

Alligo publicerar sin bokslutskommuniké för 2023 fredagen den 16 feb 2024 kl. 08.00. Med anledning av detta bjuder Alligo in till en webbsänd telefonkonferens kl 11.00 där VD och koncernchef Clein Johansson Ullenvik och CFO Irene Wisenborn Bellander presenterar rapporten samt besvarar efterföljande frågor.

Telefonkonferensen och presentationen går att följa på webben eller via telefon enligt nedan. Det finns möjlighet att ställa frågor skriftligt via webbsändningen eller muntligt via telefon. 

 

Datum och tid: Fredag den 16 feb 2024, kl 11.00
 

Webblänk: https://edge.media-server.com/mmc/p/t2xvtjfo

 

Telefonkonferens: https://register.vevent.com/register/BI61efb90f3e28453a81e9b2f7e82792f4
För att delta i telefonkonferensen behöver du registrera dig via länken ovan innan konferensen startar. När du registrerat dig får du telefonnummer och en personlig kod.

 

Presentationen kommer att hållas på engelska. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på Alligos hemsida www.alligo.com och en inspelad version av webbsändningen kommer att finnas tillgänglig på hemsidan efter presentationen.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Clein Ullenvik, VD & Koncernchef
eller:
Irene Wisenborn Bellander, CFO
Tel +46 8 712 00 00
ir@alligo.com

Om Alligo
Alligo är en ledande aktör inom arbetskläder, personligt skydd, verktyg och förnödenheter i Norden. Koncernen omsätter cirka 9,5 miljarder SEK per år och har omkring 2 500 anställda. Alligo AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.alligo.com

Alligo AB (publ)

Box 631, 135 26 Tyresö · Vindkraftsvägen 2, 135 70 Tyresö · Telefon +46 (0) 8 – 727 27 20 · www.alligo.com

Tillbaka till pressmeddelanden