Inbjudan till presentation av Momentum Groups bokslutskommuniké 2020 (9 månader)

Media

Inbjudan till presentation av Momentum Groups bokslutskommuniké 2020 (9 månader)

Publicerades

Icke- regulatoriskt

Momentum Group publicerar sin bokslutskommuniké för det förkortade räkenskapsåret 2020* på torsdagen den 18 februari 2021 kl. 08:00 CET. Med anledning av detta bjuder Momentum Group härmed in till en webbsänd telefonkonferens där VD & koncernchef Ulf Lilius och CFO Niklas Enmark tillsammans med Affärsområdeschef Clein Johansson Ullenvik presenterar rapporten samt besvarar efterföljande frågor.

Telefonkonferensen och presentationen går att följa på webben eller via telefon enligt nedan. Det finns möjlighet att ställa frågor via både telefon och webbsändningen.

DATUM:                      Torsdag den 18 februari 2021

TID:                            Kl. 11:00 CET

WEBBLÄNK:               För att följa presentationen och telefonkonferensen på webben –
https://financialhearings.com/event/12838

TELEFONNUMMER:     För att delta i telefonkonferensen –
SE: +46-8-566 427 04
UK: +44-33 330 092 61
US: +1-83 382 305 87

SPRÅK:                       Engelska.

ÖVRIGT:                     Momentum Groups bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2020 (9 månader)* publiceras den 18 februari 2021 kl. 08:00 CET.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på Momentum Groups hemsida (under sektionen: Investor Relations / Rapporter & presentationer) cirka en timme innan telefonkon­ferensen börjar. En inspelad version av webbsändningen kommer att finnas tillgänglig på hemsidan efter presentationen.

*   Momentum Group-koncernen har bytt räkenskapsår till att omfatta kalenderår under 2020 varför räkenskapsåret 2020 förkortats och omfattar perioden 1 april-31 december 2020 (9 månader).

Stockholm den 8 februari 2021

Momentum Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations – telefon 070-660 31 32 / e-post mats.karlqvist@momentum.group

Denna information lämnades för offentliggörande den 8 februari 2021 kl. 10:30 CET.
 

Momentum Group är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 9,5 miljarder SEK per år och har omkring 2 700 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.momentum.group.

Tillbaka till pressmeddelanden