Momentum Group AB (publ): Momentum Group AB (publ) noterades idag vid Nasdaq Stockholm

Media

Momentum Group AB (publ): Momentum Group AB (publ) noterades idag vid Nasdaq Stockholm

Publicerades

Icke- regulatoriskt

Momentum Group AB (publ) noterades idag på morgonen vid Nasdaq Stockholm Main Market (Mid Cap). Momentum Groups aktier av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamnet MMGR B.

Momentum Group är en av de ledande återförsäljarna av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 5,4 miljarder SEK per år och har omkring 1 600 anställda. Momentum Group är bildat ur det tidigare affärsområdet inom B&B TOOLS-koncernen.

– Momentum Group går till börsen som en av de största leverantörerna av industri­förnödenheter och industrikomponenter i Norden, där vi med vårt decentraliserade ansvar förenar det stora bolagets styrkor med entreprenörens engagemang, lokala tillgänglighet och affärsmannaskap. Vi är ett nytt bolag på börsen men vilar, som en avknoppning från Bergman & Beving-koncernen, på en mer än 100-årig historia med en väl beprövad affärsmodell. Vi kan nu helt fokusera på att fortsätta vår lönsamma tillväxt såväl organiskt som genom förvärv, säger Ulf Lilius, VD & Koncernchef för Momentum Group.

Genom noteringen av Momentum Group anser koncernen sig kunna stärka sina dotter­bolags kunderbjudanden och konkurrenskraft ytterligare med ökat fokus och exponering av spetskompetenser. Detta möjliggör ökad tillväxt och lönsamhet, förstärkt med nischförvärv inom utvalda områden.

Stockholm den 21 juni 2017

Momentum Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Ulf Lilius, VD & Koncernchef – telefon 010-454 54 70
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations – telefon 070-660 31 32

Denna information lämnades för offentliggörande den 21 juni 2017 kl. 10:00 CET.

Tillbaka till pressmeddelanden