Momentum Group AB slutför namnbyte till Alligo AB

Media

Momentum Group AB slutför namnbyte till Alligo AB

Icke- regulatoriskt

Tidigare Momentum Group AB (publ) (”Bolaget”) har slutfört namnbytet till Alligo AB (publ), vilket röstades igenom på extra bolagsstämman som avhölls den 2 december 2021.

Bolaget är fortsatt listat på Nasdaq Stockholm men går nu under namnet Alligo AB med det nya kortnamnet ALLIGO B. Bolaget har även lanserat en ny hemsida och grafisk profil, se https://www.alligo.com/.

Bytet av företagsnamn är ett led i förberedelserna för en särnotering av affärsområdet Komponenter & Tjänster genom en notering av dotterbolaget Momentum Group Komponenter & Tjänster AB på Nasdaq Stockholm under företagsnamnet Momentum Group AB.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Clein Ullenvik, VD & Koncernchef
Tel +46 8 712 00 00
clein.ullenvik@alligo.com

Alligo är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter samt tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 9,5 miljarder SEK per år och har omkring 2 700 anställda. Alligo AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.alligo.com.

Tillbaka till pressmeddelanden