Momentum Group förvärvar Company Line – en av de ledande återförsäljarna av yrkes- och profilkläder i Sverige

Media

Momentum Group förvärvar Company Line – en av de ledande återförsäljarna av yrkes- och profilkläder i Sverige

Icke- regulatoriskt

Momentum Group AB (publ) har förvärvat 70 procent av aktierna i Company Line Förvaltning AB (”Company Line”). Company Line är en av de största återförsäljarna av yrkes- och profilkläder i norra Sverige med yrkesbutiker och utställningar i Luleå och Kiruna. Company Line omsätter cirka 75 MSEK per år med god lönsamhet och har 25 anställda.

Company Line är en av Sveriges ledande återförsäljare av yrkes- och profilkläder samt produktmedia med yrkesbutiker och utställningar i Kiruna och Luleå. Företaget grundades 1988 och har med sin långa erfarenhet, värdeskapande erbjudande och höga kompetens inom företagsprofilering samt yrkeskläder och personlig skyddsutrustning för professionella användare en stark position i norra Sverige. En andel av försäljningen sker även via kundunika webbshoppar.

– Company Line är ett väletablerat företag med hög kompetens hos sina medarbetare och har goda kundrelationer med företag, idrottsföreningar och den offentliga sektorn i norra Sverige, säger Ulf Lilius, VD & Koncernchef för Momentum Group. Vi ser mycket goda möjligheter till vidare utveckling och tillväxt för Company Line som en del av Momentum Group.

Company Line kommer att fortsätta drivas som ett självständigt dotterbolag i enlighet med Momentum Group-koncernens filosofi med decentraliserat affärsansvar.

– Med sitt tydliga fokus på starka nischföretag inom yrkes- och profilkläder var Momentum Group ett naturligt val som ny ägare för att utveckla Company Line i framtiden, säger Robert Lindström, VD och ägare i Company Line. Vi på Company Line ser fram emot att fortsätta vår positiva långsiktiga utveckling tillsammans med våra kunder och leverantörer – och med en ny stark ägare som delar både våra värderingar och mål.

Tillträde sker i samband med förvärvet. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Momentum Groups resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 20 juni 2019

Momentum Group AB (publ)


För ytterligare information vänligen kontakta:
Ulf Lilius, VD & Koncernchef – telefon 010-454 54 70
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations – telefon 070-660 31 32 / e-post mats.karlqvist@momentum.group

Denna information lämnades för offentliggörande den 20 juni 2019 kl. 08:00 CET.


Momentum Group är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 6 miljarder SEK per år och har omkring 1 700 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017.
Läs mer på www.momentum.group.

Tillbaka till pressmeddelanden