Momentum Group förvärvar ETAB Industriautomation AB

Media

Momentum Group förvärvar ETAB Industriautomation AB

Icke- regulatoriskt

Momentum Industrial AB, ett dotterbolag inom Momentum Group-koncernen, har idag tecknat avtal om att förvärva 70 procent av aktierna i ETAB Industriautomation AB (”ETAB”). ETAB är en av de ledande aktörerna inom industriell automation i Sverige och genom förvärvet stärker Momentum Industrial sin position som den ledande leverantören av industrikomponenter och tillhörande tjänster till svensk industri ytterligare. ETAB omsätter cirka 45 MSEK per år med god lönsamhet och 9 anställda. Tillträde beräknas ske i juni 2019.

ETAB är en av de ledande aktörerna i Sverige inom industriell automation och tillhandahåller högkvalitativa produkter och tjänster inom hydraulik, linjärteknik samt pneumatik till industriföretag i Sverige. Bolaget har långa partnerskap med ledande tillverkare som Bosch Rexroth (inom hydraulik) och Aventics (inom pneumatik) samt erbjuder montage, konstruk­tion och service.

– ETAB är ett väletablerat företag med starka kundrelationer till industriföretag över hela Sverige och har engagerade medarbetare med hög kompetens, säger Ulf Lilius, VD & Koncernchef för Momentum Group. Genom förvärvet kan Momentum Industrial stärka sin servicegrad, kompetens och tillgänglighet inom bland annat hydraulik för både nuvarande och nya kunder ytterligare – och vi ser goda möjligheter till vidare utveckling och tillväxt.

ETAB kommer att fortsätta drivas som ett självständigt dotterbolag och kompetenscenter inom Momentum Industrial i enlighet med Momentum Group-koncernens filosofi med decentraliserat affärsansvar.

– Morgondagens marknad kräver en förmåga och resurser för kontinuerlig utveckling, vilket Momentum Group erbjuder, säger Peter Carlsson, VD och ägare till ETAB Industriautomation. Vi på ETAB ser fram emot att fortsätta vår positiva långsiktiga utveckling tillsammans med våra kunder och leverantörer – och med en ny stark ägare och partner som delar både våra värderingar och mål.

Tillträde beräknas ske i början av juni 2019. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Momentum Groups resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 3 maj 2019

Momentum Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Ulf Lilius, VD & Koncernchef – telefon 010-454 54 70
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations – telefon 070-660 31 32 / e-post mats.karlqvist@momentum.group

Denna information lämnades för offentliggörande den 3 maj 2019 kl. 08:00 CET.

Momentum Group är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 6 miljarder SEK per år och har omkring 1 600 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017.
Läs mer på www.momentum.group.

Tillbaka till pressmeddelanden